Låna pengar till ett aktiebolag

Last modified date

Driver du ett företag i form av ett aktiebolag som behöver kapital kan bolaget ansöka om ett lån. De flesta banker och andra långivare lånar ut pengar till aktiebolag. Ofta erbjuder de särskilda företagslån för just aktiebolag och i vissa situationer är det dessutom möjligt att låna utan att ställa någon säkerhet. Vilka lånevillkor som erbjuds är beroende av en rad olika omständigheter, som till exempel hur länge bolaget har drivit verksamhet, bolagets ekonomiska resultat, om det finns några betalningsanmärkningar eller i vilken bransch som bolaget är verksamt.

Skäl för ett aktiebolag att låna pengar

Det kan finnas många skäl till att ett aktiebolag behöver låna pengar. Ett vanligt skäl är problem med likviditeten, det vill säga att bolaget inte har tillräckligt med pengar i kassan för att kunna betala de löpande räkningarna. Ett annat skäl är att aktiebolaget behöver göra en investering som att till exempel köpa en maskin, bygga om en lokal eller köpa upp ett annat bolag. Genom att låna pengar får bolaget snabbt tillgång till det kapital som behövs och kan därefter betala tillbaka lånet under en längre tidsperiod som till exempel fem eller tio år.

Enkelt att låna till aktiebolag

Att låna pengar till ett aktiebolag är en mycket enkel procedur. Väljer du att låna pengar från något av de moderna kreditföretagen kan du oftast göra en komplett låneansökan via internet, åtminstone om du har tillgång till bank-id. Även handläggningen är vanligtvis mycket snabb och du har i regel svar på din låneansökan redan inom tjugofyra timmar. Utbetalningen av pengarna till företagets bankkonto sker kort därefter.

Säkerhet vid lån till aktiebolag

När ett aktiebolag ska låna pengar kräver långivaren ofta någon form av säkerhet. Denna säkerhet kan till exempel bestå av att bolaget sätter en fastighet i pant, upplåter företagshypotek alternativt att bolagets ägare eller företrädare tecknar en personlig borgen för företagets skuld. Vilken säkerhet som ska ställas är i grund och botten en förhandlingsfråga mellan bolaget och långivaren. Är du en god förhandlare är det möjligt att du lyckas förhandla bort kravet på säkerhet. Å andra sidan erbjuder de flesta långivare bättre villkor om det finns en säkerhet. Det kan därför vara en god affär för bolaget att ställa säkerhet och på så sätt betala en lägre ränta för lånet.

kalle