Bildkälla: Pixabay Överbelastad trottoar

Gångtrafiksäkerhetsverket (GTSV) kommer nu med en larmrapport om att landets trottoarer håller på att förfalla. Främst rör det sig om att många trottoarer blir överbelastade p.g.a gångtrafikanternas snedfördelade placering på gångbanan. Trottoarer är förvisso konstruerade för att gå på, men inte hur som helst. Under upprepade kontroller under våren, så har det uppdagats att gångtrafikanterna inte går som det är tänkt.

När man tillverkar en trottoar på fabriken, så dimensioneras den efter varannan-sida-principen, vilket innebär att den första gångtrafikanten går på höger sida, den andra på vänster, den tredje på höger igen och så vidare. Det som visade sig i vårens studie var att det inte alls är varannan-sida-principen som tillämpas i praktiken. Istället är det följa-john-principen som tillämpas. Det innebär att alla gångtrafikanter går på samma sida vid ett givet tillfälle. Valet av sida bestäms av den som går först och sedan går alla andra efter.

Foto: Walter Baxter Följa-john-principen

När många gångtrafikanter följer john|och går på samma sida, så uppstår snabbt ett spår i gångbanan. Detta medför att kommande gångtrafikanter kommer att dra sig mot detta spår, vilket i sin tur förstärker spåret och gör det större. Till slut uppstår djupa diken i gångbanan, ibland ner till en halvmeter. På vintern när det är halt åker man rutschbana ner i dessa djupa fåror och kan inte ta sig upp igen.

Vill sätta in åtgärder

För att komma tillrätta med problemet, så föreslår GTSV nu att man först och främst skall gå där ingen gått förut. I andra hand går man på vänster sida udda datum och höger sida jämna datum. Ett varningssytem kommer också att tas fram, där för många steg på samma ställe resulterar i en felaktig ton. Det är också möjligt att en mer harmonisk ton kommer ljuda som belöning när man tar rätt steg.

Bildkälla: Wikimedia Korrekt placering på gångbanan

GTSV vill också att ett gångtrafikantskörkort tas fram. För att erhålla kortet, så krävs det att man blir godkänd på ett teoriprov och att man även klarar ett praktiskt gångprov. Huvudfokus kommer att ligga på trottoarer, men det kan även komma frågor på övergångsställen och stigar. Den som ertappas med att promenera på trottoar utan giltigt gångtrafikantskörkort, kommer att straffas med böter eller fängelse i högs sju dagar.

För att klara av att upprätthålla denna nya förordning så föreslår GTSV att 100 000 trottoartrafikinspektörer inrättas med uppgift att säkerställa trafiken på våra gångbanor. Förutom att det leder till bättre hållbarhet och ordning på trottoarerna, så bidrar det dessutom på ett mycket kraftfullt sätt att sänka arbetslösheten.

Gustaf DalénNyhetsredaktörgustaf.dalen@respelion.se

g_till_jobbet.jpg

Slumpad nyhet

När lärarnas administrativa uppgifter ökar, så blir det svårt att få tid till att undervisa elever. Men om allt går planenligt, så kommer eleverna att försvinna.

TV-kanalen

April april

Fredag 21:45-22:20 I kvällens avsnitt luras fattiga människor att tro att de har ett stort arv att vänta.

Den öppna dörren

Torsdag 23:45-02:30 Serie i sju delar. Lotte och Engla har funnit en dörr som står öppen. Men de vet inte om de vågar gå i genom den. Vart leder den någonstans? Tänk om den slår igen? Och vem är det egentligen som har öppnat dörren...

Pengar är inte allt

Måndag 05:45-05:50 Nedina skall prova på ett liv utan pengar. Allt hon behöver måste hon skaffa på annat vis. Hon tvingas göra olika tjänster åt folk i utbyte mot mat. Hon provar också på byteshandel med sådant hon hittar i skogen, t.ex gamla kottar.