Kör
Många företag utvecklar en kultur som har vissa sektliknande drag. För en utomstående kan det vid första anblicken vara svårt att förstå varför vissa ritualer över huvud taget har ett existensberättigande.

Om du t.ex börjar på en ny arbetsplats där det visar sig att de anställda börjar dagen med att vissla tillsammans, vad tänker du då? Visslar du med eller säger du upp dig direkt?

Är du en mimare?

Eller står du kanske mest och mimar medan de andra visslar? I så fall bör du nog tänka om. Vissa företag ger till och med bonus till de som avslöjar mimare. Patetiskt, säger du? Produktivt, säger chefen.

Vad det handlar om är att odelat hänge sig åt företag och visa att man ställer upp för företaget i alla väder. Det kan tyckas som en petitess att en medarbetare står och mimar, men det antyder att det rör sig om en person som sätter sina egna behov före företagets.

Gömmer sig i mängden

I företagets verksamhet så finns alltid en risk att det finns mimare bland personalen. Det är personer som förefaller vara nyttiga, men som egentligen bara står och mimar. De tillför ingenting, de utnyttjar bara möjligheten att gömma sig i mängden. Det ser ut som att de fyller en funktion, men deras produktivitet är lika med noll.

En typisk mimare kan vara en person som jobbar på ett större företag eller organisation. Man känner igen vederbörande på att han i huvudsak flyter omkring mellan olika avdelningar, bärandes på en massa papper eller dylikt.

Varje besök på en avdelning är perfekt balanserat. Det är tillräckligt långt för att slippa komma tillbaka för ofta, men samtidigt är det över innan man skulle kunna misstänka att vederbörande bara bränner tid. Och mimaren har alltid ett ärende med besöket.

Kommer att rökas ut

Det är just på grund av att mimarna är oerhört svåra att avslöja, som företag således utvecklar en kultur som har vissa sektliknande drag. Så nästa gång du får för dig att mima när alla andra visslar, då skall du veta att du har ögonen på dig.

I takt med att allt fler företag och organisationer börjar dagen med att vissla tillsammans, så kommer mimarna att rökas ut en efter en och dömas till utvisningsbåset i två minuter. Där får de begrunda sina synder och komma tillbaka först när de inser att visslandet är källan till allt gott här i världen.