Att virus ligger bakom förkylning, influensa och andra vanliga sjukdomar är ju vida känt, men nu visar det sig att även andra företeelser kan bero på dessa ökända organismer.

Man har t.ex studerat alla trafikolyckor mellan 2010 och 2012. Samtliga olyckor som kunnat härledas till den mänskliga faktorn på ett eller annat sätt, visade sig bero på motorvirus 740GLE.

Viruset orsakar en så kallad tidsförskjutning i människans medvetande, vilket får till följd att man kort och gott får reda på vad som händer aningen för sent för att hinna reagera tillräckligt snabbt.

Saktar ned farten

Man har även undersökt förseningarna i tågtrafiken. I samtliga fall har dessa kunnat kopplas till ett datorvirus, nämligen ett slow motionvirus. Viruset är ursprungligen en del av sniglars DNA.

När dessa tar sig över järnvägsspåren, sprids det via rälsen och fortplantar sig i stort sett över hela järnvägsnätet. Viruset överförs sedan till lokens styrsystem när hjulen rullar och resultatet blir att tåget får lägre hastighet än beräknat.

Pengar försvinner

Mest revolutionerande är kanske upptäckten av det monetära kapitalviruset som bokstavligen lever på pengar. Du har kanske märkt att det i regel är ganska svårt att få pengarna att räcka till hela månaden?

Det har ingenting att göra med att du har för lite pengar, utan det beror uteslutande på att det monetära kapitalviruset helt enkelt äter upp en del av dina surt förvärvade slantar. Man har kunnat påvisa att en virusindivid äter motsvarande ett öre om dagen.

Det kanske inte låter så mycket, men om man betänker att det finns flera miljarder individer så kanske man kan börja ana vidden av det hela. När de sedan börjar föröka sig så behöver man inte vara ett mattesnille för att räkna ut vart alla pengar tar vägen.

Minskar i värde?

Detta förklarar också det faktum att pengar generellt minskar i värde över tid. Detta brukar benämnas Inflation och förklaras med att penningmängden ökar, d.v.s man tillför nya pengar till systemet, vanligen i form av att man tillverkar mer pengar.

Detta är dock ingen hållbar förklaring eftersom det skulle innebära att pengarna skulle bli mer värda ju mindre det finns, vilket i sin tur skulle innebära att värdet på dem skulle vara oändligt när de är slut.

Att leva ett drägligt liv

Men alla som har försökt handla när pengarna är slut, har säkerligen fått erfara att ytterst få butiksinnehavare köper resonemanget om att dessa obefintliga pengar faktiskt är oändligt mycket värda.

Begrepp som Inflation är ett sätt att försöka förstå något som man inte direkt har någon förklaring till. Nu vet man att det istället är det monetära kapitalviruset som äter upp alla pengar. Det gör att man på allvar kan börja utveckla vaccin mot detta otyg som hindrar de flesta att leva ett drägligt liv och tvingar vissa på obestånd.