De flesta yrken finns för att de fyller en funktion. Tar man bort ett yrke, så blir följderna oftast svåra för dem som på ett eller annat sätt är beroende av yrket.

Idag skall vi redovisa några yrken som är mycket viktiga ur ett samhällsperspektiv. För detta ändamål ämnar vi plocka några slumpmässigt valda yrken från arbetsförmedlingens yrkesregister.

Administratör

"En administratör assisterar och ger service till en eller flera personer, exempelvis en chef"

Eftersom det är väldigt svårt att vara chef, så måste chefen ha hjälp. Chefen kan således inte klara sig på egen hand, utan måste ha assistenter och servicepersonal omkring sig. Allra helst dygnet runt ifall det skulle hända något på natten.

En administratör är alltså en personlig assistent med inriktning mot chefer. Får inte chefen denna hjälp så kommer företaget gå under, vilket är olyckligt.

Dataspelsutvecklare

"Som dataspelskonstruktör är det du som skapar spelet från grunden och ser till att det håller högsta möjliga kvalitet"

De flesta arbeten idag innefattar någon form av digital hantering, där man tillbringar en hel del tid framför datorn. Men eftersom det är så jobbigt att sitta still en längre tid och syssla med samma sak, så börjar de flesta förr eller senare att spela datorspel.

Det blir en nödvändig paus för att kunna härda ut. Samtliga företag som förbjöd datorspelande på arbetstid 2009 har idag gått i konkurs! Utan datorspelsutvecklare, så kommer det alltså inte finnas några företag och därmed inga arbeten.

Alla människor kommer att vara arbetslösa och svälta ihjäl när de inte längre har några pengar att köpa mat för, något som vore mycket olyckligt.

Meteorolog

"Som meteorolog jobbar du med att beräkna och förutsäga väder och klimat."

Typisk målgrupp för denna yrkeskategori är – meteorologerna själva! Ty det är bara de själva som är i behov av deras tjänster eftersom träffsäkerheten är så låg. Första dygnet blir det rätt till 83%, vilket är ungefär vad vem som helst kan sluta sig till genom att kolla ut genom fönstret.

Femdygnsprognoserna är det sämre ställt med – de blir bara rätt till hälften. Man kan alltså lika gärna ta ett mynt och singla slant om vilket väder det skall bli. Det finns alltså ingen praktisk nytta av prognoserna, men de måste ändå göras.

På SMHI jobbar det t.ex 650 personer att så många inte har något att göra är ju högst olyckligt.

Betongarbetare 

"Betongarbetarens uppgifter är bland annat att armera och gjuta betongkonstruktioner som till exempel husgrunder, golv och broar."

Betongarbetaren är behjälplig vid husbyggen. Det innebär att det finns folk som inte har någonstans att bo. Om alla hade någonstans att bo, så skulle det inte behöva byggas några hus och då skulle betongarbetaren vara arbetslös.

Nu invänder någon naturligtvis med att betongarbetaren även arbetar med att bygga broar. Det får han gärna göra, men det kräver då att fru Pärsson inte kan ta sig hem till sitt hus på Öland på något annat sätt, t.ex via båt.

Som tur är för betongarbetaren, så finns det en hel del människor som är strandsatta, så det är bara att sätta igång och gjuta.

 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

skldpadda_och_dla.jpg

Slumpad nyhet

Nu är det slut på sötebrödsdagarna för företag. Följer man inte lagen så blir det vatten och bröd i 14 dagar.

TV-kanalen

Gräsmattornas historia

Måndag 18:00-18:45 I del fem får vi reda på att stråna får olika längd beroende på hur mycket man klipper ned dem.

Grottfolket

Onsdag 19:40-20:30 I Lavendelgrottan frodas ett litet samhälle där man främst lever på kondenserad fukt och olika mineraler från stenflisor.

Snuten som smet

Lördag 20:00-20:45 En bagare blir trakasserad av en polis och bestämmer sig för att ta lagen i egna händer.