Det kommer nu nya rön som visar att alla poliser fångar ungefär lika mycket bovar om man slår ut det på hela karriären. Det betyder att om du under en period fångar många bovar, så kommer du att under en annan period fånga färre bovar.

Antalet bovar som en polis fångar totalt sett under sin karriär är 112. Den polis som jobbar i 56 år kommer alltså i snitt att fånga ungefär 2 bovar om året. Men det är om man fördelar antalet jämt över hela polisens karriär. Men hur ser det egentligen ut i praktiken?

Fallet Jan Guillou

Vi skall titta på polismannen Jan Guillou som precis har gått i pension vid 69 års ålder. Han började som polis vid 23 års ålder och hade fram till 32-årsåldern fångat 75 bovar, alltså två tredjedelar av alla bovar som han totalt sett fångade i hela karriären. Fram till 40-års ålder fångade han ytterligare 25 bovar och när han hade fyllt 50, så hade han fångat 10 bovar till.

Guillou hade alltså vid det här laget totalt fångat 110 bovar och hade då 19 år kvar av sitt yrkesverksamma liv. Men under dessa 19 år så kom han bara att fånga 2 bovar sammanlagt.

Varför det inte blev fler, vet bara Guillou själv, men man kan se ett tydligt mönster som upprepar sig bland alla poliser, nämligen att de flesta fångar ungefär 112 bovar.

Det här betyder alltså att man direkt kommer att se hur effektiv man kommer att vara i olika skeden i karriären. I fallet Guillou, så var han mycket effektiv i början, men åstadkom i princip ingenting mot slutet. Med facit i hand, så borde han alltså bytt bransch när han fyllde 50.

Så skall polisen organiseras

Fallet Jan Guillou är ett typiskt exempel på hur det ser ut inom polisen. För att utnyttja resurserna på bästa sätt bör man organisera personalen på följande sätt:

  • Säga upp poliser som har avverkat två tredjedelar av sin livstidskvot och som fångar färre än två bovar per år.
  • Ge poliser tjänstledighet som avverkat färre än en tredjedel av sin livstidskvot och som fångar färre än två bovar per år.

Vad vi nu vet om polisens effektivitet, där antalet infångade bovar är konstant, så kan i princip vem som helst bli polis, eftersom alla poliser i regel kommer att fånga 112 bovar.

Bovar är mer effektiva än poliser

Det betyder att även bovar kan jobba som poliser, vilket skulle kunna ge vissa dynamiska effekter. Genom att man anställer bovar, så minskar bovarna ute på fältet och därigenom kan man säga att bovarna i stort skulle bidraga mer till att förhindra brott än vad poliser gör.

Vi bör alltså lägga till en punkt till listan över hur man organiserar polisens personal:

  • Bovar bör ha företräde vid anställning hos polisen.

g_till_jobbet.jpg

Slumpad nyhet

En begynnande trend nu är att företag på ett eller annat sätt märker sina anställda.

TV-kanalen

Gräsmattornas historia

Måndag 18:00-18:45 I del fem får vi reda på att stråna får olika längd beroende på hur mycket man klipper ned dem.

Snuten som smet

Lördag 20:00-20:45 En bagare blir trakasserad av en polis och bestämmer sig för att ta lagen i egna händer.

Pengar är inte allt

Måndag 05:45-05:50 Nedina skall prova på ett liv utan pengar. Allt hon behöver måste hon skaffa på annat vis. Hon tvingas göra olika tjänster åt folk i utbyte mot mat. Hon provar också på byteshandel med sådant hon hittar i skogen, t.ex gamla kottar.