Har du undrat någon gång var personalen egentligen håller hus på stora kedjor som Jula, ICA Maxi och H&M? Eller varför inte på din egen arbetsplats? Svaret är att de ägnar sig åt olika former av bisysslor. Det kan vara sidouppgifter i företaget som egentligen inte har med ens arbete att göra. Men det kan också handla om sidouppgifter som egentligen hör hemma någon annanstans. Till extremformerna hör sysslor som endast hör hemma hemma.

Vad blir då konsekvenserna av detta? För kunderna på t.ex Jula, så innebär det att det endast finns en enda personal att fråga när man behöver hjälp. Och eftersom kunderna är många, så kan det ibland dröja flera timmar innan man får hjälp. Många tror att det är en uttänkt strategi ifrån varuhusets sida för att man skall dröja sig kvar längre i butiken och således handla mer. Men det handlar alltså om personal som utför sidouppgifter, många gånger utan ledningens vetskap.

ICA Maxi:s personalchef Ubert Hojtamekki (som inte vill avslöja sitt kön) blev mycket upprörd när hen fick veta att det låg till på det viset hos Jula.

– Jag har ju 300 Jula-aktier.

Hojtamekki kommer att tillsätta en utredning för att se om samma förhållanden råder hos andra företag som hen har aktier i. Hojtamekki tror dock inte att detta förekommer på ICA Maxi, eftersom hen är personalchef där.

— Vi har dolda kameror överallt, så kör man in på sidospår utan att fråga först så avslöjar man sig direkt.

Hojtamekki har förvisso inte tittat på något av det filmade materialet, men kommer göra det direkt om det visar sig att någon kör in på ett sidospår.

H&M:s personalchef Umberto Tozzi tycker att Hojtamekki visar prov på stor naivitet och kommer att tillsätta en utredning för att se hur det verkligen ligger till på ICA Maxi. Någon motsvarande utredning på H&M är inte aktuell eftersom personalen där är radiostyrd. Det innebär att de anställda får arbetskläder med inbyggda motorer som styr deras rörelser.

Viktigt att ha koll på alla sina anställda

Enligt Tozzi är det en centraldator som kontrollerar alla rörelser, men det är också möjligt att styra manuellt. Tozzi går själv in emellanåt och manövrerar enskild personal som ett led i kvalitetssäkringsarbetet. Sen lär sig systemet av detta och förbättrar sig självt.

När vi berättar för Hojtamekki om H&M:s system, så tror hen inte sina öron. Hen avfärdar hela upplägget som overkligt och tycker att Tozzi visar prov på stor förmåga till fantasi.

– Att Tozzi skulle kunna kontrollera sin personal är ju rent önsketänkande.

Personalchefen på Jula, Adriana Tennis, tycker att Hojtamekki går för långt och menar att denne visar prov på stor ekonomisk inkompetens när hen säljer sina aktier i Jula.

– Jula går ju jättedåligt nu på börsen, så Hojtamekki kommer att förlora mer än hundra kronor.

Adriana Tennis skyller det dåliga resultatet på att personalen har så mycket sidouppgifter och att det därför ofta bara finns en anställd i butiken.

– Jag fick vänta på hjälp i över en timme senast jag var inne och handlade i butiken, säger Adriana Tennis.

Adriana Tennis kommer snarast att tillsätta en utredning om vilken butik som det går snabbast att få hjälp i, så att hon slipper slösa bort så mycket tid när hon skall handla.

and_bada_i_helgen.jpg

Slumpad nyhet

Nya bluffakturor är återigen i farten. Denna gång har turen kommit till frisörerna.

TV-kanalen

Pengar är inte allt

Måndag 05:45-05:50 Nedina skall prova på ett liv utan pengar. Allt hon behöver måste hon skaffa på annat vis. Hon tvingas göra olika tjänster åt folk i utbyte mot mat. Hon provar också på byteshandel med sådant hon hittar i skogen, t.ex gamla kottar.

Äckel-TV

Torsdag 19:15-20:30 Jordgubbar är gott. Men är det lika gott när man haft dem i näsan? Olika ställen testas.

Gubben i lådan

Måndag 18:05-19:20 Tävlingsprogram där deltagarna ligger i lådor. Obs! Endast gubbar får delta. Är du gubbe? Tag chansen NU!