Fyller i blankett
Utredningstiden är det i särklass största momentet i myndigheternas verksamhet och många menar att det nu har gått så långt att det enda som berättigar myndigheternas existens är själva utredandet.

Myndigheterna själva menar att utredandet är ett måste för att man skall kunna erhålla ett korrekt beslutsunderlag och att dessa underlag i sin tur är nödvändiga för att klargöra vilka vidare utredningar som skall sättas in för att i slutändan få en djupare förståelse av vad det egentligen är man utreder.

Kan vara nödvändigt att utreda

De flesta myndigheter är nämligen överens om att när det är frågan om så omfattande utredningar som myndigheter ofta genomför, så hamnar man till slut i ett skede då det är av högsta vikt att utreda hur det arbete man lagt ned på utredningen har fungerat ur ett utredningsperspektiv.

Det kan då vara på det viset att en utredning har utvecklats i en sådan riktning som i viss mån avviker från det ursprungliga syftet och då är det viktigt att utreda huruvida det är relevant att fortsätta på den inslagna vägen eller om man kanske skall styra tillbaka utredningen till den riktning man från början färdades i.

Utredandet kan behöva utredas

Nu kommer dock allt mer kritik från myndigheterna själva, att dessa sidoutredningar ofta genererar mer utredningsarbete än själva huvudutredningen, där det till och med i vissa fall har visat sig att vissa underutredningar till andra utredningar beaktar samma saker som det som för närvarande håller på att utredas.

Skall man sedan utreda varför utredandet tog så lång tid, så måste man först exkludera själva utredandet av utredandet och det kan vara svårt att göra eftersom detta i sin tur kräver att man utreder vad det är som man inte skall ta med i den utredningen och så är den onda cirkeln igång.

Kan vara svårt att låta bli att utreda

För att komma tillrätta med den här problematiken, så har utredarna nu dragit i gång en utredning som skall ta reda på varför det är så svårt att låta bli att utreda saker.

Det man främst vill ha svar på är om utredandet är ett nödvändigt ont som man får dras med eller om det kanske snarare är på det viset att myndighetspersoner har en dragning till utredningar och hellre utreder in absurdum istället för att komma till skott.

Vad den utredningen skall leda till i slutändan är svårt att säga, men utredarna hoppas att det skall ge upphov till effektivare utredningar. Sen får man naturligtvis utreda huruvida så blev fallet eller om det finns ytterligare någon faktor med i spelet som kanske kräver vidare utredning.

Men hur det i slutändan blir med den saken får framtiden utreda.

matpriser_upp.jpg

Slumpad nyhet

Brukar du vara ute och resa? Om du då samtidigt brukar passa på att äta, så bör du vara medveten om att du kanske håller på att utrota en hel art.

TV-kanalen

Äckel-TV

Torsdag 19:15-20:30 Jordgubbar är gott. Men är det lika gott när man haft dem i näsan? Olika ställen testas.

Pengar är inte allt

Måndag 05:45-05:50 Nedina skall prova på ett liv utan pengar. Allt hon behöver måste hon skaffa på annat vis. Hon tvingas göra olika tjänster åt folk i utbyte mot mat. Hon provar också på byteshandel med sådant hon hittar i skogen, t.ex gamla kottar.

April april

Fredag 21:45-22:20 I kvällens avsnitt luras fattiga människor att tro att de har ett stort arv att vänta.