En ny studie slår nu fast att det finns ett tydligt samband mellan lågfrekvent buller och sömnighet när man kör bil under natten.

LÄS ÄVEN: Lågfrekvent buller gör dig trött vid ratten

Studien pekar bland annat på att det spelar roll vilket underlag vägbanan har och vilka däck som sitter på bilen. Framförallt har tidpunkten stor betydelse. Kör man på natten är det större risk att man somnar bakom ratten

Men det kan finnas ett annat finger med i spelet

Nu kommer dock nya rön som ger ett helt annat perspektiv på saken. Det visar sig nämligen att det finns ytterligare en faktor med i bilden som de lågfrekventa forskarna inte har räknat med.

De nya rönen är i viss mån kontroversiella och bör hanteras varsamt. Många kommer kommer säkert att vara kritiska, medan andra kommer att ta dem till sig och kanske få en bättre förståelse för hur människor fungerar.

Plötsligt känner du en obändig lust att sova

Det handlar om ett tillstånd som människor ofta hamnar i efter en längre tids vakenhet. Detta tillstånd brukar också infinna sig påfallande ofta just på natten.

De som hamnar i detta tillstånd brukar vanligtvis få lust att sova och efter en stund tenderar ögonlocken dessutom att sluta sig – vare sig man vill eller inte.

Tydliga samband

Flera studier bekräftar dessa rön. Gång på gång kunde flera oberoende forskare konstatera att tillståndet infaller efter ungefär 16 timmars vakenhet.

De såg också ett klart samband hur tillståndet infann sig med tiden på dygnet. I över 83 procent av fallen, så hade natten börjat göra sitt intåg när vakenheten passerade 16 timmar.

Forskarna jämförde tillståndet när man satt hemma i soffan framför TV:n med tillståndet när man satt bakom ratten i bilen. Resultatet var entydigt – oavsett om man satt i soffan eller bilen så var tillstånden ungefär lika.

Varning för detta tillstånd

Slutsatsen är således att det är detta tillstånd som är den avgörande boven i dramat när folk somnar bakom ratten. Tillståndet har fått namnet "trötthet" och bedöms vara mycket allvarligt eftersom risken för att somna är mycket stor.

Forskarna går därför ut med följande uppmaning:

– Gå och lägg dig och sov om du känner dig trött och det är sent på kvällen.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

skldpadda_och_dla.jpg

Slumpad nyhet

Ett biologiskt förbindelse har upptäckts mellan glädje och sorg. Det visar sig att man inte kan vara glad om man först inte har varit ledsen och vice versa.

TV-kanalen

Den öppna dörren

Torsdag 23:45-02:30 Serie i sju delar. Lotte och Engla har funnit en dörr som står öppen. Men de vet inte om de vågar gå i genom den. Vart leder den någonstans? Tänk om den slår igen? Och vem är det egentligen som har öppnat dörren...

Gräsmattornas historia

Måndag 18:00-18:45 I del fem får vi reda på att stråna får olika längd beroende på hur mycket man klipper ned dem.

Dubbelmördarna

Tisdag 17:30-19:20 Elsa och Stina hämnas på Lisa som har tagit en Barbiedocka utan att fråga först.