Allt fler röster börjar nu höras för att djuren skall ha acceptabla arbetsmiljövillkor och avtalsenliga löner i deras yrkesutövande. Så som det ser ut nu, så är de i praktiken rättslösa.

En undersökning visar att de flesta sällskapsdjur helt saknar inkomst. Många av cirkusdjuren saknar pensionsförsäkring och står därmed helt utan skyddsnät den dag de inte längre orkar utföra sina fysiskt krävande nummer inför välfyllda åskådarplatser.

Urskillningslöst utnyttjande

Inom travsporten utnyttjas hästarna till bristningsgränsen, där de måste springa fortare än de orkar, samtidigt som de tvingas släpa på en fånig liten vagn bara för att kusken inte orkar gå! Och till på köpet får de aldrig ta någon som helst del av vinsten som går direkt ned i ägarnas fickor.

Värst är det för boskapsdjuren som ofta tvingas betala med döden efter att ha levt ett nödtorftigt liv i fångenskap under villkor som inte ens den mest nödställda människa skulle acceptera. Och får de betalt för all mjölk som bönderna tar ifrån dem utan lov? Skulle inte tro det.

Kräver kraftiga förändringar

Så här kan det givetvis inte få fortsätta och det tycker naturligtvis ingen annan heller. Därför kommer en strejk att utlysas för djurens rättigheter, där alla djur lägger ner sitt arbete tills de fått igenom två tredjedelar av sina krav.

Följande villkor måste vara uppfyllda för att djuren skall återgå till arbetet:

  • Acceptabel pensionsförsäkring. Glöm bort det där med 63 procent av lönen eller dylikt, här är det minst 80 procent som gäller.
  • Risktillägg för farligt arbete. Glöm bort det där med några extra kronor, här är det en rejäl fallskärm som gäller, så att man landar riktigt mjukt.
  • Inga mellanhänder på mjölk. Glöm bort Arla, Valio och andra giriga utsugare. I fortsättningen skall det vara direktleverans till kund, där djuren tar hela intäkten. Korna kommer dessutom direkt till dörren, där hushållen får mjölka direkt i glaset.
  • Månadspeng för sällskapsdjur. Barnen tar hela månadspengen men sällskapsdjuren kammar noll. Eftersom barn också är en slags husdjur, så är det inte mer än rätt att månadspengen fördelas lika mellan djur och barn.
  • Fria skygglappar till djur på zoo. Många av djuren i våra djurparker är ganska folkskygga. Ändå tvingas de dag ut och dag in stå och visa upp sig för kreti och pleti. För att kunna avskärma sig mot omgivningen skall varje djur ha tillgång till skygglappar. De måste dessutom vara snygga.
  • Fria arbetskläder. Det är helt ohållbart att arbetande djur skall springa omkring nakna på sina arbetsplatser. Vilka människor skulle ställa upp på det? För de som jobbar på cirkus och i djurpark är det extra angeläget att skyla sig ordentligt när de skall visa upp sig.
  • Avskaffa slaveriet. Vi måste en gång för alla få bort slaveriet inom djurhållningen. Det avskaffades för människor, men man glömde djuren. Djuren skall också vara fria varelser med rätt att välja själva. Tycker du annorlunda kan du själv ställa dig i en bur och tugga hö.