Likaväl som att vi röstar om vilken politik som skall drivas i landet, likaväl borde vi rösta om vilket väder som skall regna ner på våra huvuden. Detta är en vanlig inställning bland vanliga väderkonsumenter. Nu tar SMHI fasta på det.

Som det traditionellt har sett ut, så har SMHI med olika metoder undersökt vad det verkar bli för väder, för att sedan presentera sina insikter i form av något de kallar prognos – ett annat ord för att friskriva sig från ansvar.

Detta upplägg har dock fått mycket kritik, något som föranlett den nya tjänsten som presenterades tidigare i år, där det plötsligt blev möjligt att välja eget väder.

LÄS ÄVEN: Valfritt väder med SMHI:s nya tjänst

Tjänsten har dock visat sig vara kontroversiell. Skall man verkligen kunna välja exakt det väder man vill ha? Tänk om alla vill ha olika väder, då får vi ju ingen gemensam grund att stå på, inga gemensamma värderingar och inget att prata om. Kort sagt – vi riskerar att splittras som nation.

Som svar på denna kritik, så kommer SMHI nu alltså med en ny tjänst, som skall ses som en kompromiss mellan folks önskan att styra sitt väder och samhällets behov av en gemensam värdegrund.

Vill folk ha sol, då skall det vara sol. Vill folk ha åska, hagel och drivis – ja, då skall de få det. Det handlar om att demokratisera vädret.

Istället för att man väljer sitt väder som på beställning, så väljer man väder i sedvanlig demokratisk ordning – genom omröstning. Detta sker i samarbete med SVTPLAY som varje lördag ordnar direktsänd TV-gala, där röstningen löper som en röd tråd igenom hela sändningen.

Resultatet styr sedan hur vädret kommer att se ut procentuellt den kommande veckan. Om t.ex soligt väder får 67 procent av rösterna, då blir det kanske sol måndag, onsdag, fredag och söndag, samt kanske lördag eftermiddag.

Sen kanske 17 procent har röstat för regn och då kan det till exempel läggas på tisdag och lördag förmiddag. På det här sättet får vi en rättvis representation av folkets vilja, vilket ligger helt i linje med samhällets strävan att demokratin skall verka på alla nivåer.

Vad händer om alla vill ha sol jämt och ständigt?

En farhåga som finns bland många är att de flesta kanske vill ha vacker väder hela tiden, något som skulle slå hårt mot jordbruket. Oskar Lingonsked som är ansvarig för det nya upplägget på SMHI ser dock inga problem med ensidigt väder.

– Om folk röstar bort regn, då vill de kanske inte ha något jordbruk. Så enkelt är det.

Lingonsked har också folkets stöd. I en preliminär opinionsundersökning om folkets inställning till att kunna påverka det som händer och sker runt omkring oss, så svarade 67 procent att det var bra med demokrati.

Och vädret är ju något som i högsta grad händer och sker runt omkring oss.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

skldpadda_och_dla.jpg

Slumpad nyhet

År 2012 fanns det uppskattningsvis 7 miljarder människor i hela världen. Nu har forskarna tvingats revidera denna siffra. Det finns betydligt fler människor på vår planet.

TV-kanalen

Dubbelmördarna

Tisdag 17:30-19:20 Elsa och Stina hämnas på Lisa som har tagit en Barbiedocka utan att fråga först.

Gubben i lådan

Måndag 18:05-19:20 Tävlingsprogram där deltagarna ligger i lådor. Obs! Endast gubbar får delta. Är du gubbe? Tag chansen NU!

Pengar är inte allt

Måndag 05:45-05:50 Nedina skall prova på ett liv utan pengar. Allt hon behöver måste hon skaffa på annat vis. Hon tvingas göra olika tjänster åt folk i utbyte mot mat. Hon provar också på byteshandel med sådant hon hittar i skogen, t.ex gamla kottar.