Kain dödar Abel
Det har tidigare funnits forskning som har pekat på att kvinnor som röker under graviditeten oftare får barn som blir kriminella. Nu har det visat sig att det inte är rökningen i sig som föder det kriminella beteendet, utan snarare genetiska faktorer.

LÄS ÄVEN: Mammans rökning gör inte barnen kriminella

Anledningen till att man har gjort rökningen till boven i dramat är att det är samma gener som ger en benägenhet att röka, som också ger en benägenhet att utföra kriminella handlingar.

Vem har spridit dessa gener?

Nu är frågan var dessa gener kommer ifrån. Är det en mutation som någonstans i människans släktträd smugit sig in och skapat individer som inte passar in i ett civiliserat samhälle?

Släktträdsforskaren Emma Raskenstam har tittat på ett stort antal kriminella människors ursprung och har lyckats härleda dem till en och samma gemensamma urfader, nämligen Kain.

Vi talar alltså om den bibliske Kain som för länge sedan dödade sin bror Abel och således blev mänsklighetens första mördare. När denne sedermera har givit upphov till kommande generationer, så har hans gener gått vidare från barn till barnbarn och till alla efterföljande ättlingar fram till idag.

Det är alltså frågan om en arvsynd på genetisk nivå, där det således redan från födseln är förutbestämt vilka som med stor sannolikhet kommer att begå kriminella handlingar.

Hur mycket Kain har du i dig?

Tack vare sina betydelsefulla rön, så har Emma Raskenstam nu fått i uppdrag att göra ett släktträd för att samtliga människor i hela Sverige. Alla medborgare skall kartläggas och deras koppling till Kain skall klargöras.

Kopplingen skall för varje individ ges ett procentuellt värde, som berättar hur stor andel av generna som kommer från Kain. Ju högre andel, desto större risk för kriminalitet.

Genom att därefter sätta upp olika gränsvärden, så kommer man att erhålla direkta juridiska riktlinjer om vilka insatser som skall genomföras för varje individ.

Och vad blir det för påföljd?

Raskenstam har redan tagit fram en preliminär skala som ger en fingervisning om vad vi har att vänta oss. I skalan så anger Andel hur stor andel av Kains gener en individ har, och Påföljd vilket straff man skall ha enligt gängse juridisk tradition.

Andel     Påföljd
<30%       Ingen åtgärd
30-39%    Varning
40-49%    Villkorlig dom
50-59%    Fängelse 9 månader
60-69%    Fängelse 3 år
70-79%    Fängelse 6 år
80-89%    Fängelse 12 år
90-99%    Livstids fängelse
100%       Avrättning

Raskenstam har kartlagt sin egen härkomst och kommit fram till att hon har 54 procent Adam i sig. För att vara ett gott föredöme, så är hon beredd att ta sitt straff och kommer därför att inställa sig på Kumla-anstalten den 24:e oktober redan i år.