Det börjar växa fram allt fler städer som är öppna endast för rika människor. Detta har fått till följd att det även har börjat växa fram städer som endast är öppna för fattiga.

Denna trend verkar ha utvecklats positivt och i de städer där det bara bor fattiga människor, så har det utvecklats en harmonisk stämning som man aldrig noterar i fattiga statsdelar.

I de städer där de bara bor rika människor, så har utvecklingen gått åt samma håll — tempot är mer avslappnat och människorna verkar generellt mer nöjda med tillvaron.

Inga mer rån

Vad vi ser är alltså en segregation med positiva förtecken, till skillnad från den segregation på stadsdelsnivå som vanligtvis brukar omskrivas i negativa termer.

Genom att separera fattiga och rika rent fysiskt, så minimerar man risken att rån skall inträffa. De rika behöver inte råna någon eftersom de redan har pengar så att de klarar sig. De fattiga har inga pengar, så att råna dem fyller ju ingen funktion.

De rika upphör att existera

Andra fördelar med separationen är att de fattiga inte längre behöver gå omkring och vara avundssjuka på hur de rika har det. Om de inte ser några rika människor eller hur de bor, så kommer de ju snart glömma bort att de existerar.

Det kommer leda till att de fattiga blir mer nöjda med sin tillvaro och fokuserar på vad de har, istället för att stirra sig blinda på allt de saknar.

Ökad trygghet för de rika

De rika kommer känna sig mer trygga när det inte finns massor med fattiga människor till höger och vänster som man aldrig vet var man har.

Det medför att de rika kommer att bli mer nöjda med sin tillvaro, när de slipper pressen att hela tiden försöka distansiera sig från de fattiga genom allehanda statusprylar.

Anpassning av media

Även TV-utbudet kommer att anpassas. I de fattiga städerna kommer bara filmer och TV-program visas med endast fattiga människor. Och i de rika städerna kommer endast rika människor synas i media.

För Internet kommer speciella filter att införas i de respektive städerna, som filtrerar bort de människor och miljöer som inte hör hemma där. Om man i den fattiga staden t.ex googlar på "Bill Gates" så får man bara träffar på honom när han var ung och fattig.

Söker man på Bill Gates i den rika staden så går det inte hitta någon information alls om att han någonsin varit vare sig ung eller fattig.

Bidragsberoendet upphör

En hake med den nya segregationen är att de rika kommer att upphöra med sitt bistånd till de fattiga, eftersom det i deras ögon inte kommer att existera några människor som skulle behöva några pengar.

Å andra sidan lär det inte spela så stor roll, eftersom den nya segregationen kommer att innebära att de fattiga inte längre har behov av några pengar, när de fattiga skall vara fattiga och de rika skall vara rika.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

and_bada_i_helgen.jpg

Slumpad nyhet

Ny forskning visar att virus ligger bakom fler saker än man tidigare trott, bland annat tågförseningar.

TV-kanalen

Extreme survival

Lödag 20:00-20:50 En grupp karismatiska individer skickas ut i Sahara-öken en vecka, utan vare sig mat eller dryck. Nu gäller det att samarbeta för att överleva.

Gräsmattornas historia

Måndag 18:00-18:45 I del fem får vi reda på att stråna får olika längd beroende på hur mycket man klipper ned dem.

Grottfolket

Onsdag 19:40-20:30 I Lavendelgrottan frodas ett litet samhälle där man främst lever på kondenserad fukt och olika mineraler från stenflisor.