I skoldebatten när det från höger och vänster talas om ordning och reda i skolan och studiero åt elever, så kan det vara svårt för lärarna att veta vilka medel som egentligen står till buds för att upprätthålla ordningen. Så vad finns det att göra?

Många har fått intrycket att man över huvud taget inte längre kan ta i ett barn, utan att det klassas som misshandel. Men så är verkligen inte fallet. Skolan har många maktmedel att sätta in mot stökiga elever, men vågar i regel inte utnyttja dem av rädsla för få påhopp från arga föräldrar.

Viktigt med försäkring

Just rädslan för påhopp från arga föräldrar är kanske det största hindret för att skapa ordning och reda i skolan.Så vad kan en stackars lärare göra för att värja sig mot detta? Det första läraren bör göra är att skaffa sig en föräldraförsäkring. Den är framtagen just för detta ändamål och kommer att stödja läraren om det uppstår en konflikt. Modellen är hämtad från sjukvården i USA där läkarna alltid är försäkrade för att garantera sig mot stämningar mot felbehandling.

Man behöver också ha en elevförsäkring för att gardera sig mot upprörds elever. En bra elevförsäkring täcker allt från betygsättning till personliga påhopp. Det kan också handla om att man blir anklagad för att ha tagit emot mutor, t.ex äpplen.

Använd rätt verktyg

När det gäller hanteringen av stökiga elever i klassrummet, så finns följande verktyg att tillgå:

Batong. Precis som att poliser måste skydda sig mot argsinta våldsförare, så har även lärare rätt att försvara sig mot elaka elever. Dock får man inte slå hårdare än våldet kräver.

batong trainingLärare tränar för att hantera stökiga elever

Pepparspray. Håller stökiga elever garanterat borta från klassrummet. Spraya vid dörren och vid alla andra öppningar, såsom fönster och ventiler.

Tvångströja. Ibland måste man hålla fast stökiga elever och då är det viktigt att göra det på ett sätt som minimerar eventuella skador. Tvångströjor har använts länge inom psykvården och är konstruerade för att oskadliggöra patienter på ett rättssäkert sätt.

Munkavle. Används i kombination med tvångströja. Tvångströjan håller den stökiga eleven i schack, men hindrar inte elevens enerverande läten att sprida sig i omgivningen. Därför behöver den alltid kompletteras med munkavle för att det skall bli tyst.

Sockerbitar. Många gånger räcker det med någon form av belöning för att få tyst på störande elever. Den klassiska sockerbiten är fortfarande oöverträffad för detta ändamål. Obs! får endast ges efter att eleven har oskadliggjorts med batong eller tvångströja.

Bra att veta är också att alla dessa verktyg också kan användas mot stökiga föräldrar. Var definitivt inte rädd för att bruka dem – föräldraförsäkringen kommer att skydda er mot eventuella stämningar! Se dock till att du tar hjälp av en kollega när du använder verktygen, eftersom en del föräldrar kan vara större än dig själv.

Många gånger räcker det dessutom att förvarna om att man kommer att använda sig av ett visst verktyg för att eleven eller föräldern skall hållla sig lugn.