Även den mest oansenliga lilla tingest har sin plats här i världen och dess betydelse kan vara större än vad man vid första anblicken kan ana. 

En morgon när Herr Jansson skulle gå upp och göra sina sedvanliga morgonbestyr, så upptäckte han att det inte fanns något toapapper kvar. Han tänkte väl som så att det hade tagit slut kvällen innan och att han hade glömt att fylla på.

Men hur han än letade i sitt hem, så stod där inget att finna och till slut kunde han bara konstatera att han inte skulle kunna uträtta sina behov förrän han hade begivit sig till affären för att handla.

Detta tyckte Herr Jansson var oerhört frustrerande, ty han hade alltid varit mycket noga med att i god tid förebygga dylika situationer, just för att slippa hamna i denna belägenhet.

Inte ensam

Väl i den lokala toapapperbutiken så hade ett smärre kaos utbrutit. Det visade sig att Herr Jansson inte var ensam om sitt problem, utan butiken vimlade av nödiga kunder som helt plötsligt hade fått slut på sitt toapapper. Men vad de ganska snart blev varse var att något toapapper över huvud taget inte stod att finna i denna butik.

Herr Pärsson – butikens stöttepelare och eldsjäl – var mycket upprörd eftersom han alltid var mycket noga med att i god tid tillse att lagret var av sådan kvantitet, att just denna situation inte skulle kunna inträffa.

Herr Pärsson var nämligen av den åsikten att toapapper var en av de mest essentiella sakerna som den moderna människan hade att tillgå och att konsekvenserna av att vara utan det skulle kunna bli katastrofala nu när alla gjort sig beroende av det. Och nu hade det av någon outgrundlig anledning tagit slut.

Nöden har ingen lag

Ganska snart stod det klart att det inte fanns något toapapper att finna någon annanstans heller. Varken i hemmen, butikerna, på arbetsplatserna eller på pappersfabrikerna. Och läget började bli mycket allvarligt. Folk var vid det här laget mycket nödiga och kunde snart inte hålla sig längre.

Några hade redan börjat uträtta sina behov trots att de inte hade något att torka sig med. Istället använde de kaffefilter, kopieringspapper och gamla trasor som de sedan spolade ner – till följd att det ganska snart blev ordentligt tillproppat i avloppsrören.

Till slut gick det inte att använda några toaletter över huvud taget, vilket fick till följd att folk uträttade sina behov utomhus istället. En outhärdlig stank började spridas över staden och snart gick det inte att andas.

När kulmen är nådd 

"Fy vad äckligt allt är" tänkte Herr Jansson, som alltid var mycket noga med sin hygien och nu kände sig draperad med lort upp över öronen. Och Herr Pärsson då, som alltid hade haft andras bästa för ögonen och som nu hjälplöst blott kunde stå och se på när världen mer eller mindre höll på att gå under.

Människor i allmänhet var väl som folk var mest – aningslösa och obekymrade om sådant som alla tar för givet, men nu förstod de. Nu förstod de hur viktigt det är att man tar hand om sitt avfall. 

De kunde inte längre hålla på och producera saker på löpande band utan att tänka på vad de skulle göra av alltsammans den dag det bara var lump kvar av alltihop. Och de kände sig lättade av insikten som hade kommit till dem på detta något makabra vis och de förstod att detta var början på någonting nytt och stort.

Men de insåg likväl att detta var en kunskap som redan var djupt förankrad i människorna, om naturens livscykel, där gödsel och dynga alltid får frön att gro och växa upp till näringsgivande växter och som i sin tur både direkt och indirekt ger dem föda och mat på bordet. 

Ett med naturen

"Vad vackert allting är" tänkte Herr Pärsson och fylldes med tillförsikt över tillvaron och människans framtid. Draperad med lort upp över öronen kände han sig för första gången som ett med naturen på riktigt. En tanke började gro om en ny värld där allting hänger ihop och där var och en är en del av en större helhet.

Tanken spred sig till Herr Jansson som förstod att detta viktiga budskap måste spridas vidare tills alla omfattades av det och där alla slutligen förstod att toapapper är roten till allt ont här i världen.