Bildkälla: Wikimedia Rom sjunger nu på sista versen

Den som någon gång varit i Rom har säkert lagt märke till alla utgrävningar som ständigt pågår och som över tid har en tendens att breda ut och föröka sig. Anledningen är naturligtvis den arkeologiska grund som hela staden vilar på, där olika historiska epoker byggts i lager ovanpå varandra.

När en tidsepok gått i graven och nya behov har uppstått, så har man i princip sopat gammal skit under mattan för att bereda plats åt nya behov. Detta har ur arkeologisk synvinkel medfört att mer eller mindre hela staden är eller kommer att vara intressant.

Upptäckterna har staplats på varann och eftersom alla arkeologiska fynd är lagstadgade att tas om hand, så har det i praktiken blivit omöjligt att bygga nya bostäder, skolor och kontor. Vägnätet håller på att förfalla, eftersom det vid varje ny upprustning dyker upp nya historiska fynd.

Avloppet stängs

Det senaste i raden av upptäckter som hotar stadens existens drabbade avloppssystemet. Ett omfattande byte av centrala avloppsstammar visade på ett stort historiskt fynd av ett välutvecklat avloppssystem från år 27 f.Kr! Bytet av avloppsstammarna stoppades omedelbart, vilket har föranlett myndigheterna att begränsa användandet av toaletter till högst en gång per dag.

Foto: Kai Stachowiak
Licens: CC0 Public Domain
Stopp i avloppet

Man räknar med att Roms invånare inom en månad kommer att få spola högst en gång i veckan. Inom ett halvår beräknas avloppssystemet vara förbrukat och kommer då att stängas helt. Detta kommer naturligtvis att bli helt ohållbart och experter tror att det kommer att leda till att Romarna bokstavligen kommer att drunkna i sin egen skit.

Skiten sprider sig

Många romare har redan insett att undergången är nära och har därför redan flyttat till andra städer som Neapel och Pompeji. Men eftersom dessa städer i det närmaste redan är överfulla, så har en utflyttning därifrån också börjat ske till andra närbelägna städer. En kedjereaktion som nu tenderar sprida sig över hela landet. Experterna tror att det bara är en tidsfråga innan migrationen spiller över på grannländerna.

Karta: Té y kriptonita Skitens utbredning i Europa

Roms angelägenheter kommer därför att bli hela Europas angelägenhet och i slutändan kanske hela världens. Det kan därför redan nu vara en god idé att höja sin vaksamhet och hålla ögonen öppna efter andra städer och länder att förlägga sitt boende till. När andra står med skiten upp till knäna, så kan det vara tryggt att veta att man lagt den bakom sig.

Dags att börja kompostera

Den som sedan vill försäkra sig mot framtida dylika situationer, gör bäst i att investera i en riktigt bra kompost. Det finns flera kvalitetsmärken på marknaden som håller dig flytande i flera år. Bäst är dock att vara tidigt ute, eftersom efterfrågan den närmaste tiden beräknas bli mycket hög. Vid en rundringning till Roms bästa komposterior, så fanns det bara lågkvalitetsmärken kvar.

Foto: Manfred Antranias Zimmer
Licens: CC0 Public Domain
Så här skall en riktig kompost se ut

Dessa håller dig bara flytande ett par veckor och är knappast något att hänga i julgranen för den som tänker lite längre än näsan räcker. Är näsan dessutom för nära komposten, så kommer förmodligen lukten att bli alltför påträngande. Som vanligt gäller att man får vad man betalar för.

Viktigt att välja ett bra märke

För alla kvalitetsmärken ingår munskydd. Bäst är dock att köpa kompost av märket Ekomull, för då ingår munskydd till hela familjen. Ekomull byter även ut komposten när den är full, något som inget av de andra märkena gör ens om man ber om det.

Slå till redan denna vecka, så får tre nummer av Mullkompassen helt utan ansträngning levererad till din närmaste brevlåda!*

*) För den som saknar brevlåda, så levereras tidningen till närmaste granne. Glöm inte att uppge grannens namn när beställer!

Hjalmar SöderbergSkribenthjalmar.soderberg@respelion.se