Ur företagens synvinkel är det svårt att förstå problemet med snedvriden könsfördelning. Så länge en affärsdrivande verksamhet går med vinst, så spelar det ingen roll vem som stakar ut riktningen. Det vore som att säga till Usain Bolt att han måste byta tränare p.g.a det är fel kön.

Ur samhällets synvinkel är det dock synnerligen angeläget med jämn könsfördelning bland beslutsfattare, eftersom män och kvinnor generellt har en tendens att fokusera på olika aspekter. Stora företags verksamhet kommer att påverka många människor i samhället och om det då mest är män som stakar ut riktningen, så kommer påverkan främst ske ur ett manligt perspektiv.

Det är därför mycket angeläget att könsfördelningen är jämnt fördelad på alla plan i samhället, även bland beslutsfattare i affärsdrivande verksamheter. Om företagen då inte själva klarar av att uppfylla detta mål, ja då återstår inget annat än lagstiftad kvotering.

Det är dock inte tillräckligt att man nöjer sig med att styrelserna blir jämställda rent numerärt. Företagens grundpelare och kultur ligger djupt impregnerade i samhällets rötter och låter sig inte rubbas så enkelt. Det krävs därför att kvoteringen också görs retroaktivt, så att inte bara framtida beslut påverkas, utan även historiska.

Det kan t.ex genomföras genom att man lyfter gamla frågor och fattar beslut om dem på nytt. Volvo har t.ex en verksamhet som tillverkar fordon. Syftet är kanske att tillhandahålla fordon för att möjliggöra transporter. Genom retroaktiv kvotering skulle det vara möjligt att denna inrikting ändras, så att huvudsyftet blir att tillhandahålla transporter.

Då behöver det nödvändighet inte göras i form av biltillverkning, det kan lika gärna åstadkommas genom att man erbjuder kunderna transporter via buss eller tåg istället. Vem som tillverkade dessa fordon skulle inte vara relevant, eftersom Volvo då snarare vore en tjänsteleverantör än en fordonstillverkare.

soptunna.jpg

Slumpad nyhet

De stora upptäckternas tid är ännu inte förbi. En grupp upptäcktsresande har upptäckt en konstruktion som slår de högsta byggnaderna i världen med hästlängder.

TV-kanalen

Gräsmattornas historia

Måndag 18:00-18:45 I del fem får vi reda på att stråna får olika längd beroende på hur mycket man klipper ned dem.

Äckel-TV

Torsdag 19:15-20:30 Jordgubbar är gott. Men är det lika gott när man haft dem i näsan? Olika ställen testas.

Extreme survival

Lödag 20:00-20:50 En grupp karismatiska individer skickas ut i Sahara-öken en vecka, utan vare sig mat eller dryck. Nu gäller det att samarbeta för att överleva.