Bildkälla: Wikipedia Vi kommer att rasta vid nästa molntäcke

Tänk dig att du skall till Thailand. Du ser fram emot resan, men är samtidigt plågsamt medveten om att det finns smolk i glädjebägaren. Under de närmaste 12 timmarna kommer du att sitta inklämd i ett trångt flygplanssäte med begränsade möjligheter att sträcka på benen.

Vore det inte trevligt om man kunde kombinera det bästa av två världar? Flygplanens obönhörliga snabbhet med bussarnas möjlighet att svänga av på gemytliga rastplatser. Tack vare ny teknik, så kan detta scenario förverkligas inom en snar framtid!

Foto: Friedrich Böhringer Luftstation som hålls uppe av ballong

Tanken är att flygpassagerare skall kunna rasta på utplacerade luftstationer som hålls uppe med ballong. En förutsättning för att det skall fungera är att planen kan stanna i luften och släppa av passagerarna, något som nu blir möjligt med den nya tekniken.

Tekniken bygger på att man flyttar jetmotorerna på flygplanen, så att de sitter placerade framför vingarna istället för under dem. När jetstrålen träffar vingen på ovansidan, så kommer luftströmmen där att passera vingen snabbare än på undersidan, vilket medför att planet stiger uppåt.

Ingen helikopter

Fenomenet som sådant är inte nytt, flygplanens vingar är t.ex redan utformade för att skapa motsvarande luftströmmar vid flygning och därmed utnyttja luftens bärkraft. Det nya är att man istället utnyttjar jetmotorernas placering på ett sådant sätt att de kan bidra till lyftkraften och inte bara spruta ut energi i tomma lyften till ingen nytta.

Det har tidigare gjorts försök att tillämpa samma teknik som helikoptrar använder, där man försökt att vinkla turbinerna nedåt istället för framåt. Men detta har inte gått att genomföra eftersom planets vingar hela tiden har varit i vägen. När någon nu kom på att man kunde flytta motorerna, så öppnades nya möjligheter.

Bildkälla: Wikipedia Planet försöker hovra, men vingarna är i vägen

När man nu helt plötsligt slapp bry sig om vingarna, så kunde man ju vinkla turbinerna lite som man kände för det. Till en början gjordes också vissa ansatser att använda sig av helikopterprincipen genom att vinkla motorerna nedåt. Men ganska snart förstod man att det skulle vara mycket smidigare att köra ut jetstrålen rakt mot vingarna istället.

En blåsning som tog skruv

Idéen fick några utvecklingsingenjörer när de var på konferens. Under en gruppstärkande aktivitet fick konferensdeltagarna prova på att segla tillsammans. Tyvärr var vädret inte det bästa att segla i, det var i det närmaste vindstilla och båtarna rörde sig knappt framåt.

Då sade en av ingenjörerna på skoj att de skulle testa att blåsa på seglet för att få fart på skutan. Eftersom det var en förströelseaktivitet, så var det ingen som hade något emot att trotsa fysikens lagar lite på skoj. Sagt och gjort – alla satte igång att blåsa på seglet, som om de verkligen förväntade sig att det skulle kunna hjälpa.

Bildkälla: Wikipedia Seglar genom att blåsa på seglet

Till sin stora förvåning så började båten faktiskt att röra sig snabbare. Från att i praktiken ha stått still, så gjorde den helt plötsligt fem knop. Och då blev ingenjörerna inte ens anfådda. Med lite mer ansträngning kom de snabbt upp i tio knop. Inte nog med att man hade hittat ett sätt att segla utan vind, man hade dessutom fått nyckeln till att kunna svänga av på gemytliga rastplatser när man flyger till Thailand!

Alan TuringTeknikredaktöralan.turing@respelion.se