Efter en lång och gedigen utredning om för- och nackdelar, så införs nu prostitution på försök i tre orter i Sverige. Det blir Arneåträsk, Bjuterskär och Lingonrova som kan räkna med nya arbetstillfällen. Anledningen till att dessa orter har valts, är just att de har stor arbetslöshet och en hög andel män.

Utredarna räknar med ett antal fördelar med att det blir möjligt att starta prostitutionsverksamhet på dessa orter:

 • Det blir en inflyttning av kvinnor
 • Arbetslösheten sjunker
 • Nyföretagandet ökar
 • Svartprostitutionen minskar
 • Ökade skatteintäkter
 • Männens sexuella spänning minskar
Hjälp till självhjälp

Just den sista punkten hoppas utredarna speciellt mycket på. I de aktuella orterna är det vanligt med våld, fylla och missbruksproblem, något som kan kopplas just till bristen på kvinnor. En låg andel kvinnor ger högre sexuell spänning.

I och med att det nu blir möjligt med prostitution, så ger man männen en möjlighet att få utlösning. Ett av kraven på de prostituerade kommer också vara att de hjälper männen att hjälpa sig själva. Därmed är förhoppningen stor att de i förlängningen kommer att klara sig på egen hand.

Yrkesutbildning krävs

Det är dock inte öppet för vem som helst att jobba som prostituerad. Alla som vill sälja sex mot betalning måste först genomgå utbildning på sexton veckor där man får lära sig grunderna i yrket. De moment som förväntas ingå i kursen är:

 • Marknadsföring 1
 • Förförelseteknik 1
 • Att tillfredsställa en kund 1
 • Självförsvar 1
 • Kondomteknik
 • Preventivmedelskunskap
 • Att tillfredsställa en kund 2
 • Första hjälpen
 • Förförelseteknik 2
 • Att tillfredsställa en kund 3
 • Självförsvar 2
 • Marknadsföring 2
 • Hjärt-lungräddning
 • Att tillfredsställa en kund 4
 • Att vara en god lyssnare
 • Betalningshantering
 • Självförsvar 3
 • Marknadsföring 3
 • Att tillfredsställa en kund 5
 • Självförsvar 4
 • Etik och moral

Utredarna lägger stor vikt vid självförsvarsmomentet och menar att det är grunden för hela verksamheten. I yrket kommer man att vara mycket utsatt och man är i regel ensam med kunden hela tiden. Blir kunden våldsam på olika sätt så måste man kunna försvara sig.

– Vi vill ha kvinnor som kan ta för sig, inte några hjälplösa offer, säger utredaren Agaton Sax.

Viktigt att ta betalt

Han menar också att detta är en förutsättning för att kunna ta betalt på ett säkert sätt. Inom den så skallade svartprostitutionen är det vanligt att männen köper sex, men sedan struntar i att betala. Det kommer inte att vara möjligt i den legala verksamheten.

I utbildningen kommer eleverna får lära sig olika metoder för att erhålla betalning om en kund skulle vägra. Det kan handla om olika former av övertalning, t.ex att ärendet kommer att lämnas över till inkasso och i slutändan kronofogden.

Men det kan också handla om mer moraliska aspekter, där man försöker få kunden att förstå att det inte är okej att inte betala för sig. Skulle kunden ändå vägra, så får man dock inte hota med våld. Utredarna betonar vikten av att vara en professionell yrkesman och använda sig av de legitima redskap som står till buds i ett civiliserat samhälle.

Det handlar om förtroende

Några övertramp kommer inte att tolereras. I självförsvarsmomenten på utbildningen kommer eleverna få kunskap om hur man kan tillfoga andra människor skada. Då är det av största vikt att denna kunskap inte missbrukas.

– I mångt och mycket så kan den prostituerade betraktas som ett dödligt vapen, säger Agaton Sax.

Sax kan inte nog betona att det i mångt och mycket handlar om förtroende. Han vill absolut inte se en situation där folk blir rädda för att besöka prostituerade. Det kan leda till att männen flyttar från stan och så står vi där med ett kvinnoöverskott istället.

Har stora förhoppningar

Ett kvinnoöverskott skulle vara mycket svårare att hantera, eftersom kvinnor inte besöker prostituerade i samma utsträckning. Utredaren vill dock ta ett steg i taget och se hur prostitutionsverksamheten utvecklar sig i de tre försöksorterna.

Agaton Sax har jobbat hårt med utredningen och har stora förhoppningar att det fungerar. Han bor själv i Arneåträsk och kommer personligen att gå och testa de prostituerade. I utredningssyfte.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

matpriser_upp.jpg

Slumpad nyhet

Människors stressande har medfört att det genomsnittliga dygnet nu har blivit 22,5 timmar långt. Vart de övriga 1,5 timmarna har tagit vägen är det ingen som vet.

TV-kanalen

Den öppna dörren

Torsdag 23:45-02:30 Serie i sju delar. Lotte och Engla har funnit en dörr som står öppen. Men de vet inte om de vågar gå i genom den. Vart leder den någonstans? Tänk om den slår igen? Och vem är det egentligen som har öppnat dörren...

Nyheter vi minns

Söndag 21:00-21:30 Del 84. Rapport 27 september 1996. Repris

Dubbelmördarna

Tisdag 17:30-19:20 Elsa och Stina hämnas på Lisa som har tagit en Barbiedocka utan att fråga först.