Tänk dig att du ligger och sover. Plötsligt ringer väckarklockan. Smått chockartad rycker du till och undrar vad det är frågan om. Strax därefter sträcker du dig reflexartat efter snoozeknappen för att få lite lugn och ro. Knappt har du hämtat dig från denna smått omskakande händelse, när klockans obönhörliga siren ljuder på nytt.

Efter att ha upprepat denna procedur en tre, fyra gånger lyckas du till slut ta dig upp. Men starten på morgonen har blivit den sämsta tänkbara och riskerar att sätta sina sina spår på resten av dagen.

Det här är inget ovanligt scenario, miljontals människor drabbas av detta varje dag. Folk som skall till jobbet eller till skolan, med viktiga uppgifter att genomföra. Risken är stor att resultatet påverkas negativt och att många uppgifter till och med inte slutförs i tid.

Problemet måste tas på allvar

För vissa går det så illa att de inte ens tar sig till arbetsplatsen. De kanske istället vaknar upp på sjukhus. Några kommer inte att vakna upp över huvud taget.

Detta är naturligtvis helt ohållbart. För att komma tillrätta med problematiken, så är det av största vikt att samtliga väckarklockor förses med anordningar som varnar för förestående alarm. Något som på ett harmlöst vis signalerar att man skall förbereda sig på det värsta, genom att t.ex hålla för öronen.

OBS! Måste väckas skonsamt

Nu är det säkert många som tänker att det finns gott om alarm som börjar med väldigt låg volym, för att sedan successivt öka. För många människor fungerar detta alldeles utmärkt. Men det finns en stor grupp människor som sover så hårt att de inte vaknar förrän volumen är på max. För dem är den successiva höjningen verkningslös.

Så vad skall man göra då?

Man kan fråga sig hur det kan vara möjligt att hjälpa dessa människor om de nu sover så hårt att de endast kan vakna med ett alarm på max? Svaret stavas M I C R O A L A R M. Genom att låta alarmet ljuda under så kort tid att ljudvågorna aldrig hinner nå medvetandet, så lurar man kroppen att inta rätt beredskap inför väckningsprocessen. När sedan det riktiga alarmet ljuder, så är man redan (omedvetet) förvarnad och kan handla på ett korrekt sätt.

Genom att tillämpa microalarmpricipen, kommer antalet olyckor att minska, ingen kommer längre att försova sig och alla arbetsuppgifter kommer att bli klara inom utsatt tid. Stressen i samhället kommer att minska och folk kommer bara att behöva sjukskriva sig i nödfall. Dödsfallen i trafiken kommer att upphöra och medelåldern kommer att öka med två år.

Foto: Helen MillerSoldaten kramar barnet istället för att döda det

Människor kommer generellt att må bättre, vilket kommer att ge en ökad tolerans mot andra och en öppenhet inför det främmande och okända. Främlingsfientligheten kommer således att minska och rasismen försvinna. Inga mer meningsskiljaktigheter mellan människor och därmed heller inga krig. Äntligen kommer det att bli fred på jorden.