Pensionssystemet fungerar allt sämre. Fler och fler pensionärer skall försörjas av allt färre yrkesarbetande. Ekvationen går inte ihop. Glappet mellan pengar som betalas in till systemet och vad som behöver plockas ut, kommer bara att öka. Det innebär att pensionärerna bara kommer att få det sämre och sämre, tills det blir så dåligt att det är lika bra att lägga sig ner och dö.

Detta är något den statliga pensionsutredningen har tagit fasta på. I ett mycket genomarbetat förslag, så kan de nu äntligen presentera upplägget för det nya pensionssystemet. Värt att notera här är att när den statliga pensionsutredningen talar – då lyssnar regeringen. Vi kan alltså räkna med att pensionsutredningens förslag kommer att genomföras i praktiken.

Medellivslängden sänks

Förslaget går i korthet ut på att förutbestämd livslängd införs. Det innebär att man redan från födseln kommer att veta hur gammal man kommer att vara när man träder in i den sista vilan. När man kommer att dö helt enkelt.

Livslängden kommer att sättas till 75 år. Medellivslängden i Sverige är idag 82 år, vilket således kommer att innebära att den sänks med 7 år. Anledningen är att andelen åldersrelaterade sjukdomar ökar dramatiskt med stigande ålder.

Utredarna tror att man kan få ner ohälsotalen avsevärt genom att lägga sig en bit under den aktuella medellivslängden. Det innebär att sjukvårdskostnaderna sjunker dramatiskt, så att pengar direkt kan flyttas över till pensionssystemet.

Pensionärerna plockar folk på pengar

Genom att man redan från början vet när man kommer att dö, så kommer man att kunna planera sitt liv mycket bättre och i god tid avsätta de pengar som krävs för att leva ett drägligt liv även som pensionär.

– Vi vill inte ha en situation där vi varje morgon på väg till jobbet tvingas passera en massa pensionärer som plockar en på pengar, säger den statliga pensionsutredaren Lars-Erik Penningpung.

Och Penningpung vet vad han talar om. Varje morgon när han går till jobbet, så tvingas han passera en massa pensionärer som plockar honom på pengar. Att han valde att börja jobba med den statliga pensionsutredningen beror just på att han ville åstadkomma en förändring i samhället.

Alla dör samtidigt

Hans far gick bort redan vid 63 års ålder. Hans mor levde vidare tills hon var 93. De hade varit gifta i 41 år när döden skiljde dem åt. För Lars-Erik blev detta en väckarklocka. Det kan inte vara meningen att vissa skall få dö i förtid, medan andra får leva på övertid.

Genom att låta alla dö vid samma tid i livet, så får äkta makar vara tillsammans med varandra ända fram till mållinjen. Det förutsätter förstås att alla gifter sig med dem som är födda vid samma tidpunkt. I förslaget som nu läggs fram, så föreslås också att detta skall vara ett krav för att få ingå äktenskap.

– All forskning visar att lika barn leka bäst, säger Penningpung.

skldpadda_och_dla.jpg

Slumpad nyhet

Nu öppnar polisen upp för en ny typ av brott som länge efterfrågats av kriminella. Med halvbrott finns äntligen en möjlighet att slippa genomföra stölder och annat fullt ut. Man kan nöja sig med halva bytet.

TV-kanalen

Snuten som smet

Lördag 20:00-20:45 En bagare blir trakasserad av en polis och bestämmer sig för att ta lagen i egna händer.

Dubbelmördarna

Tisdag 17:30-19:20 Elsa och Stina hämnas på Lisa som har tagit en Barbiedocka utan att fråga först.

Rena slumpen

Tisdag 17:55-18:20 Kvällens dragning i TV-lotteriet. Vem blir den lycklige att vinna 25 kronor i månaden i 25 000 år?