Det är många företag som står i startgroparna för att erbjuda tidsresor. Olika aktörer har hunnit olika långt, men gemensamt för de flesta är att de har begränsningar i hur långt tillbaka i tiden de klarar, samt att ingen hittills har passerat ett dygn.

Den som har kommit längst är Google som med hjälp av en komplicerad sökalgoritm klarar att resa 12 timmar tillbaka i tiden, alltså ett halvt dygn. Det är sex timmar mer än huvudkonkurrenten Boeing, som klarar ett kvarts dygn.

Långsammare ju högre hastighet

Till skillnad från Google som använder sökmotorteknik, så kör Boeing med gammal hederlig råstyrka i form av väldigt hög hastighet. Man försöker därmed utnyttja Einsteins klassiska relativitetsteori, som säger att tiden går långsammare ju snabbare man färdas.

Vid tillräckligt hög hastighet kommer tiden således stå still och om man därefter drar på lite, så kommer man uppenbarligen färdas bakåt – i tiden alltså.

Miljövänligare med historisk tillväxt

Googles sökmotorteknik har fördelen att den bara förbrukar en bråkdel av Boeings höghastighetsteknik. Google sitter ju på en enorm historisk databas som växer sig starkare för varje minut och tanken är att den skall växa sig starkare för varje sekund.

När den till slut växer sig starkare på nolltid, så kommer det innebära att tiden står stilla och om man då bara ökar tillväxtshastigheten en smula, så kommer det resultera i att tiden går bakåt.

Sex timmar har gått förlorade

Nu har det tyvärr dykt upp en del problem. Boeing har alltså lyckats ta sig sex timmar tillbaka i tiden, medan Google har färdats ytterligare sex timmar. Detta innebär att Boeing ur Googles synvinkel faktiskt har färdats framåt i tiden.

Men ur Boeings perspektiv, så har Google bara färdats sex timmar bakåt i tiden totalt, eftersom Boeing själva har färdats sex timmar. Detta innebär att såväl Google som Boeing får en relativ tidsförlust på sex timmar, vilket är mycket ovanligt.

Enligt fysikens lagar så kan tid inte förstöras, den kan bara övergå i olika former, men på grund av Googles och Boeings relativa tidsmässiga förhållande till varandra, så har sex timmar alltså upphört att existera.

Fast i det förflutna

Detta innebär att ingen av dem kan åka tillbaka till nutiden, utan de kommer att vara fast i det sex timmar gamla förflutna.
Vad detta får för konsekvenser för flyget återstår att se, men risken är att planet gick för sex timmar sedan när man kommer till flygplatsen.

Det spelar ingen roll om man är där sex timmar i förväg, eftersom tidsförlusten är relativ. Det innebär att planet alltid kommer att ha gått för sex timmar sedan, oavsett om man kommer sex timmar för sent eller sex timmar för tidigt.

Fast i framtiden

När det gäller Google, så kommer istället framtida sökresultat att visas. Om man t.ex söker på "Aftonbladet", så kan det alltså komma upp nyheter i sökresultaten, som först kommer att inträffa om sex timmar.

Detta kan ju vara bra om man t.ex tänker satsa pengar på hästar. Man har då möjlighet att få reda på rätt rad på V75 sex timmar i förväg. Detta under förutsättning att raden visas i Googles sökresultat.

Om man t.ex googlar fram V75 och sedan klickar på länken i sökresultatet, så kommer V75-sidan att visas i nutid eftersom det bara är Google och inte V75 som drabbats av tidsförskjutningen.

När det gäller eventuella vinster som man kammar hem tack vare tidsförskjutningen, så bör man kolla upp vad som gäller. Det är möjligt att man måste göra ett kronologiskt förlustavdrag i sådana fall. Risken är att man annars beskattas på grund av tidsvinsten.

Ställer om klockan

Google och Boeing samarbetar nu för att försöka få tillbaka den förlorade tiden. Genom att Google färdas med ett boeingplan i hög hastighet, samtidigt som man gör framtida sökningar, så hoppas man komma ifatt nuet.

Om inte det fungerar, så kommer man istället utnyttja övergången från sommartid till vintertid. När detta blir aktuellt i slutet av oktober, så kommer klockan att flyttas tillbaka hela sex timmar istället för en.

Denna potentiella åtgärd har mötts av viss kritik, men de flesta är överens om att det är helt ohållbart att få reda på sökresultaten sex timmar i förväg.

– Att resa till framtiden när man googlar och sedan slungas tillbaka till nutid när man klickar på en länk leder till jetlag, säger fröken Ur.