Hör du till dem som borstar tänderna regelbundet? Då ligger du i riskzonen. Nya rön tyder på att din tandborste kan vara farlig för dig.

Vid en stickprovskontroll som utfördes av statens stickprovsinstitut, så kom det fram att många av tandborstarna inte hade rengjorts efter användning.

Socialstyrelsen rekommenderar att man tvättar tandborsten med tvål och vatten varje gång man borstat tänderna om man skall undvika bakterieansamling.

– Bakterierna fastnar på tandborsten under själva tandborstningen och sedan sitter de där fram till nästa borstomgång, säger Nils Tandsten på Tandverket.

Tandsten menar att efter bara fyra-fem dagar så kan det ha bildats så många bakterier att de inte längre får plats på själva tandborsten. Då börjar de sprida sig i hela badrummet.

Största risken då är att man får dem i håret. Då kan man få så kallat borst-hår som gör att hela håret ser ut som borsten på en tandborste. För många unga tjejer kan detta vara helt förödande och vissa går till och med så långt att de slutar borsta tänderna.

En annan förbisedd fara är halkrisken. Många yngre har inget halkskydd på golvet. När de sedan borstar tänderna och det faller ned lite tandkräm på golvet så är risken stor att man halkar på det. De äldre har i regel halkskydd, men de yngre kan inte värja sig mot denna fara.

– Vi får in två-tre fall av tandborstrelaterade halkolyckor varje dag, säger Jenny Syrra på Cityaktuten.

Syrra menar att yngre i allmänhet får ansvara för sin tandborstning alldeles för tidigt. Om hon fick bestämma, så skulle de vuxna sköta tandborstningen tills barnet är 25 år.

– Det är först i 25-årsåldern som vi ser att de tandborstrelaterade halkolyckorna börjar avta.

Men det är inte bara halkrisken som sätter yngre i farozonen. Jenny Syrra menar att många yngre är totalt omedvetna om vad de håller på med och det visar sig speciellt vid tandborstningen.

– Vi får in två-tre fall av tandbortsrelaterade slintolyckor varje dag.

Syrra förklarar att när man under tandborstningen har fokus på andra aktiviteter så blir det lätt att man slinter med tandborsten och råkar kör ned den i halsen. Och på samma sätt som med halkolyckorna så är det först i 25-årsåldern som de tandborstrelaterade slintolyckorna börjar avta.

Nils Tandsten är kritisk till Jenny Syrras skräckpropaganda och menar att det kan få folk att sluta borsta tänderna.

– Om folk inte borstar tänderna, så kommer tandborsttillverkarna inte att sälja några tandborstar.

Vad får det för konsekvenser?

– Då kommer det inte att finnas några tandborstar att köpa, vilket är direkt förödande för tandhälsan, konstaterar Nils Tandsten.

Socialstyrelsen vill dock tona ner Tandstens och Syrras oro.

– Allt löser sig med lite tvål och vatten.

g_till_jobbet.jpg

Slumpad nyhet

Sinus kallade Bonus för "Gottegris" när han petade i näsan.

TV-kanalen

Gräsmattornas historia

Måndag 18:00-18:45 I del fem får vi reda på att stråna får olika längd beroende på hur mycket man klipper ned dem.

Snuten som smet

Lördag 20:00-20:45 En bagare blir trakasserad av en polis och bestämmer sig för att ta lagen i egna händer.

Den öppna dörren

Torsdag 23:45-02:30 Serie i sju delar. Lotte och Engla har funnit en dörr som står öppen. Men de vet inte om de vågar gå i genom den. Vart leder den någonstans? Tänk om den slår igen? Och vem är det egentligen som har öppnat dörren...