Sovande barn
Enligt en ny studie så finns det inget samband mellan hur mycket man sover och hur trött man är. Det betyder att det faktiskt kan löna sig att dra ner på sin sömn, utan att det ger några negativa konsekvenser!

LÄS ÄVEN: Lite sömn och trötthet har svagt samband

Det paradoxala är att när man sover mycket mer än vad man egentligen behöver, så är det direkt kontraproduktivt. Där finns det snarare en tendens att man blir tröttare ju mer man sover. Detsamma gäller när man sover på tok för lite.

Och hur har vi det med maten?

För att testa om denna princip kunde vara tillämplig även på andra områden, så bestämde sig några forskare för att undersöka om detta även kunde gälla för mat. Det de kom fram till var att det inte fanns det minsta samband mellan hunger och hur mycket mat man stoppade i sig.

De åt lite, de åt mycket och de åt lagom, men nästa dag var de lika hungriga igen. De kunde dock se att hungern tenderade att öka när de åt väldigt mycket eller lite. Att sitta och vräka i sig kopiösa mängder med mat eller att leva på svältkost skulle således vara en garant för att man mer eller mindre skulle bli utsvulten.

Det intressanta var att när man började överkonsumera respektive underkonsumera maten, så var det inte bara hungern som ökade. Även tröttheten blev påfallande markant. Åt man väldigt mycket, så kunde man knappt röra sig efter måltiden och åt man knappt någonting alls, så orkade man ingenting alls.

Nu är det dags att börja arbeta

Forskarna ville nu ställa tröttheten mot arbete och se om det fanns något samband där. Men hur de än letade så kunde de inte finna någon direkt koppling. De blev inte mindre trötta när de arbetade mer än när de arbetade mycket.

Däremot verkade de bli väldigt trötta när de mer eller mindre gick på knäna. Likaså när de inte utförde något arbete överhuvud taget, utan mer eller mindre satt och glodde.

– Vi blev verkligen tagna på sängen av att det var så jobbigt att sitta och glo, säger forskaren Greta Garbo.

Forskarna tyckte sig se ett mönster, där tröttheten var konstant inom vissa ramar och ökade när man gick utanför dem. Mycket intressant tyckte de och ville se om detta även kunde gälla för pengar. Hur trött kunde man bli av pengar?

Ja, hur trött blir man av pengar egentligen?

För de som hade en inkomst som låg i spannet av vad de flesta tjänar i "vanliga" yrken, så fanns det ingen koppling mellan inkomst och trötthet. Men låg man utanför detta spann, så var det i regel väldigt tröttsamt.

Här kunde forskarna se ett samband med arbetsinsatsen. De med väldigt låg inkomst hade i regel inget jobb och var således trötta för att de arbetade för lite. De med mycket hög inkomst hade å andra sidan jobb upp över öronen och därför blev de helt slutkörda.

För forskarna var saken därmed avgjord. Slutsatsen är att när det gäller trötthet, så är det bäst med lagom – lagom mycket sömn, lagom mycket mat, lagom mycket arbete och lagom mycket pengar.

Tack vare forskarnas insatser så kan vanliga människors kunskaper spridas även till forskarna

Därmed har forskarna återigen visat vad de gör bäst – att fastställa saker som de flesta människor känner till och tillämpar i praktiken.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

skldpadda_och_dla.jpg

Slumpad nyhet

Tycker du att det är svårt att välja vad du skall se på TV? Sitter du ofta och bläddrar mellan kanalerna? Nu blir det enklare att välja – det blir Allsång på Skansen på alla kanaler.

TV-kanalen

Nyheter vi minns

Söndag 21:00-21:30 Del 84. Rapport 27 september 1996. Repris

Äckel-TV

Torsdag 19:15-20:30 Jordgubbar är gott. Men är det lika gott när man haft dem i näsan? Olika ställen testas.

Gubben i lådan

Måndag 18:05-19:20 Tävlingsprogram där deltagarna ligger i lådor. Obs! Endast gubbar får delta. Är du gubbe? Tag chansen NU!