Allt fler djurskötare vittnar om att elefantens snabel blivit allt kortare de senaste decennierna. Enligt Linda Longhorn som är elefantskötare på Mordkolmens djurpark, så har snabeln blivit minst en millimeter kortare per år.

Linda har jobbat på Mordkolmen sedan början av 70-talet och med en millimeters krympning om året, så innebär det att den idag är omkring fyra centimeter för kort. Detta ger främst utslag när snabeln hänger lodrätt ner mot marken.

På 70-talet tangerade snabeln marken, men nu måste elefantskötarna lägga en liten kil mellan snabeln och marken för att den skall nå ända ner.

Anledningen att snabeln måste nå ända ner till marken är den samma som för människors byxor.

– Det ser helt enkelt löjeväckande ut när den inte når ända ner, säger Linda Longhorn.

Som ett led i att öka integrationen i samhället, så kommer invandrare att få samma status som diplomater gentemot lagen. Det innebär att de i praktiken kommer att ha full immunitet vid lagöverträdelser.

På det sättet hoppas politikerna med integrationsministern i spetsen att det blir ett slut på diskussionerna om huruvida invandrare begår fler brott än "vanliga" svenskar eller ej.

Tanken är att om en invandrare tar en cykel och detta inte räknas som stöld, så kommer brottsstatistiken inte längre att vara tillämplig som argument i invandrarpolitiska debatter.

Är du vegetarian och har du ätit någon genmodifierad tomat på sistone? Då skall du gå och undersöka dig. En lantbrukare i Bjurlunda som på sedvanligt vis satte igång med modifieringen av sina tomatgener, råkade ta fel gen.

Istället för genen som ökar hållbarheten, så råkade han förstöra genen som förhindrar att tomatens fruktkött omvandlas till animaliskt kött. Konsekvensen blev att tomaterna utvecklades till riktiga bifftomater.

Detta inträffade före semesteruppehållet och upptäcktes tyvärr inte förrän igår, när lantbrukaren skulle till och modifiera lite nytt tomat-dna som han just fått in från Nordkorea. Han upptäckte då att det saknades en gen.

Lantbrukaren ber nu alla vegetarianer om ursäkt och erbjuder som kompensation ett års förbrukning av tomater som skall vara extra mycket vegetariska.

En grupp präster går nu ut med en gemensam begäran till "de som har den verkliga makten i samhället". Prästerna vill återinföra den gamla hederliga späkningen för alla människor.

Enligt prästerna har späkningen mer eller mindre försvunnit i takt med att människor fått andra krav på sig i samhället. Men de tror att människans kapacitet för att uthärda tillvaron är bra mycket större än vad människor tror i största allmänhet.

– Jag rekommenderar sex till åtta piskrapp om dagen, säger Einert Dogma, överstepräst i Runkeby församling.

Prästerna vill att en grupp av människor skall vara undantagna från kravet på späkning och det är telefonförsäljarna.

– Jag har själv jobbat med det och det är rent ut sagt för jävligt, säger Einert Dogma.

Nu kommer regeringen med ett nytt drag i kampen mot bidragsfusk, kriminalitet och andra oegentligheter. 2500 provokatörer skall anställas vars uppgift skall vara att på olika sätt försöka provocera fram brott, fusk och bedrägeri.

Det kan t.ex gälla att man "tipsar" någon om ett smidigt sätt att komma över pengar, där polisen sedan står och väntar när vederbörande skrider till verket. Eller att man för sina vänner berättar om hur man själv gjort omfattande skatteavdrag, för att sedan sätta dit de som försöker göra likadant.

Regeringens hållning är att att provokatörerna skall erhålla en viss strafflindring för de brott de begår, men att det i slutändan är upp till den enskilda rättsinstansen att avgöra.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

g_till_jobbet.jpg

Slumpad nyhet

Ett biologiskt förbindelse har upptäckts mellan glädje och sorg. Det visar sig att man inte kan vara glad om man först inte har varit ledsen och vice versa.

TV-kanalen

Äckel-TV

Torsdag 19:15-20:30 Jordgubbar är gott. Men är det lika gott när man haft dem i näsan? Olika ställen testas.

April april

Fredag 21:45-22:20 I kvällens avsnitt luras fattiga människor att tro att de har ett stort arv att vänta.

Gubben i lådan

Måndag 18:05-19:20 Tävlingsprogram där deltagarna ligger i lådor. Obs! Endast gubbar får delta. Är du gubbe? Tag chansen NU!