En tant har exploderat i Rappingebro. Enligt vittnen så gick tanten på trottoaren i vanlig promenadtakt, när hon plötsligt tog sig för magen. Därefter skall hon ha exploderat.

Enligt vakthavande befäl på rappingebropolisen, så stämmer det att man har fått in en anmälan om en exploderande tant. Anmälaren är en boende som har den aktuella trottoaren precis utanför sin bostad.

Vederbörande skall ha fått explosionsrester på sitt sovrumsfönster, men skall också irritera sig på att tanten fortfarande ligger kvar på trottoaren.

Vakthavande befäl har förståelse för att det kan kännas motbjudande att gå till sängs med otvättade fönster. rappingebropolisen går nu därför ut till allmänheten och vädjar om hjälp.

Den som har möjlighet att på ideell basis göra en insats genom att utföra fönsterputsning och gatsopning, skall snarast höra av sig till rappingebropolisen.

Det är viktigt att läsa igenom villkoren för sina försäkringar för att veta vad som gäller. Ofta kan kriterierna direkt kräva att vi skall bete oss på ett visst sätt för att vara berättigade till ersättning när olyckan väl är framme.

Vad många inte känner till är att de flesta bolag har ett så kallat aktsamhetskrav gentemot den egna kroppen, vilket innebär att man skall åsamka sig så liten skada som möjligt.

Enligt Lotta Gambling på försäkringsbolagens centralorganisation, så är det till exempel vanligt att personer försöker rädda sig från ett brinnande hus genom att hoppa från ett fönster, men då skall man vara medveten om att man inte kommer att få ut någon ersättning från försäkringsbolaget.

– Att hoppa från fönstret är inte förenligt med att åsamka sig så liten skada som möjligt, säger Lotta Gambling.

Och det ligger mycket i denna hållning. I en rundringning till landets alla sjukhus, så visar det sig att de allra flesta som hoppar ut genom fönstret åsamkar sig ganska stor skada. Speciellt om fönstret sitter högt över marken.

Rekommendationen när det brinner är därför att ta sig ut genom dörren på sedvanligt vis. Blir då man skadad på vägen, så är det förmodligen inte ens eget fel och då gäller försäkringen.

Ett dokument som bör vara tämligen graverande för sveriges alla byråkrater har nu kommit till allmän kännedom. Det rör sig om de hemliga kriterier som tillämpas när myndigheter och andra organisationer söker nya byråkrater.

Ett av de tyngre kriterierna visar sig nu vara förmågan att komplicera ärenden som i grund och botten är tämligen enkla. För att fastställa de sökandes kompetens på denna punkt, så anordnas ett prov där man testar förmågan att gå över ån efter vatten.

Personen som testas får sitta vid ett bord där det står en kanna med vatten och ett tomt dricksglas. Bordet är beläget bredvid en å som korsas av en bro som leder till en brunn på andra sidan.

För att inte bli bortsållad, så måste man fylla sitt glas genom att bege sig till brunnen. Dock är konkurrensen ofta hård och i regel krävs mer raffinerad förmåga till omständlighet.

Viktigt med flera vändor

Den riktigt förslagne fyller till exempel sitt glas vid brunnen, luktar på vattnet och häller sedan ut vattnet igen för att vattnet inte var tillräckligt bra. Därefter går vederbörande tillbaka till bordet och fyller på glaset från kannan på bordet.

Vill man vara riktigt säker på att stå högt i kurs hos den potentiella arbetsgivaren, så går man först till brunnen och luktar på vattnet. Sedan tillbaka till bordet och luktar på vattnet i kannan, för att säkerställa att vattnet i brunnen är av bättre kvalitet.

Därefter går man tillbaka till brunnen och fyller på sitt glas.

Regeringen har infört tre nya yrken som en kraftfullt åtgärd i kampen mot den alltjämt skyhöga arbetslösheten. Arbetsmarknadsminister Bill Gates hoppas mycket på de nya yrkena.

Nytt yrke 1: Lövvakt
Arbetsuppgift: Säkerställa att inte löven på träden faller för tidigt på hösten.
Befogenheter: Kan klistra tillbaka löven på träden när de faller för tidigt.

Nytt yrke 2: Brandsläckare
Arbetsuppgift: Finnas hemma hos folk och stå redo att släcka eventuella bränder.
Befogenheter: Har rätt att spärra av bostaden för människor som inte brinner.

Nytt yrke 3: Fönstertittare
Arbetsuppgift: Går runt i bostadsområden och kollar så att ingen har något fuffens för sig.
Befogenheter: Har rätt att titta in genom folks fönster.

Fler nya yrken kan komma att införas om dessa tre inte skulle få ner befintlig arbetslöshet i tillräcklig omfattning.

Allt fler barnfamiljer kräver att sex skall schemaläggas. För de som har småbarn, så är det oftast svårt att få tid och ork till att få till det och nu vill man därför att regeringen stiftar en lag som kommer att tvinga föräldrar att ha sex regelbundet.

Sigmund Freud, ordförande för Förenade Familjer, säger att det är jätteviktigt att en sådan lag verkligen införs och att den efterlevs.

– Om föräldrarna inte har sex frivilligt, så måste det ju ske med tvång, konstaterar Freud.

Freud pekar på faran med att inte ha sex, där man bygger upp en stor spänning inombords som förr eller senare exploderar. Har man inte sex under en längre tid så är risken stor att man utvecklas till seriemördare.

Föräldrarna stöder Freud och hoppas på att lagen kan träda ikraft snarast. Rädslan för att bli seriemördare är stor några har till och med överlämnat sig frivilligt till polisen i förebyggande syfte.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

skldpadda_och_dla.jpg

Slumpad nyhet

Nu slipper polisen binda gärningsmännen till brotten. Istället räcker det med att man är misstänkt flera gånger för att bli dömd.

TV-kanalen

Pengar är inte allt

Måndag 05:45-05:50 Nedina skall prova på ett liv utan pengar. Allt hon behöver måste hon skaffa på annat vis. Hon tvingas göra olika tjänster åt folk i utbyte mot mat. Hon provar också på byteshandel med sådant hon hittar i skogen, t.ex gamla kottar.

Den öppna dörren

Torsdag 23:45-02:30 Serie i sju delar. Lotte och Engla har funnit en dörr som står öppen. Men de vet inte om de vågar gå i genom den. Vart leder den någonstans? Tänk om den slår igen? Och vem är det egentligen som har öppnat dörren...

Extreme survival

Lödag 20:00-20:50 En grupp karismatiska individer skickas ut i Sahara-öken en vecka, utan vare sig mat eller dryck. Nu gäller det att samarbeta för att överleva.