I både hem och skola breder Minecraftspelandet ut sig alltmer på bekostnad av både undervisning och andra fritidsaktiviteter. Allt fler lärare och föräldrar vittnar om de negativa konsekvenserna.

Både i hem och skola ser vi samma tendenser. Lärarna lyfter fram det faktum att Minecraft mer eller mindre styr undervisningen. I hemmen styr det både familj och fritid. Kärnan är att barnen alltmer fastnar i en virtuell fantasivärld där allt är möjligt, samtidigt som verkligheten försvinner i periferin.

Före detta Minecraftspelaren Lisa Fogsvans säger att man blir jätteduktig på att vara kreativ med de byggblock som spelet erbjuder, men att man blir allt sämre på att initiera saker i den fysiska världen. Till slut tror man att man kan få saker att växa fram på riktigt med hjälp av en hacka.

– Jag blev skitförbannad för att allt bara gick sönder när jag hackade i lägenheten.

Och Lisa är inte ensam. Flera forskningsrapporter visar att ju mer man vänjer sig vid den virutella världen, desto svårare blir det att överhuvud taget relatera till den fysiska världen. Forskarna lyfter fram två typiska familjer som har valt lite olika strategier för att hantera barnens minecraftspelande.

Hemma hos familjen Jönsson har barnen en tydlig struktur med fasta tider då de får spela Minecraft. Fyra kvällar i veckan får man spela 19:00-20:00. I väntan på att tiden skall vara inne, så har barnen svårt att ta sig för att göra något utan går mest omkring i cirklar tills det är dags.

I början tjatade Herr Jönsson mycket om att de skulle hitta på något att göra under tiden, men efter ett tag kom Fru Jönsson på att det nog var ett bra sätt för dem att åtminstone få någon form av motion. Det hela har smittat av sig och nu går hela familjen omkring i cirklar.

Hemma hos familjen Larsson finns inte samma tydliga struktur. Familjen Larsson har istället utgångspunkten att man får spela när man vill. Herr och Fru Larsson försöker istället få barnen att ägna sig åt alternativa sysselsättningar med hjälp av olika morötter. Dock verkar det inte finnas något som har lika stark dragningskraft som själva spelet, inte ens en påse chips.

Fru Larsson tycker att det har gått för långt, men Herr Larsson vill inte använda tvång eftersom det i grund och botten blir ett utslag av maktmissbruk och översittarfasoner.

– Skulle vi tvinga dem att sluta, så skulle vi helt enkelt få stryk, säger Herr Larsson.

Allt fler familjer vittnar nu om att deras barn får raseriutbrott när de inte får spela Minecraft. Rapporter har kommit från olika håll om att barnen tagit kommandot i familjen med hjälp av en hacka, där de på olika sätt fått föräldrarna att utföra Minecraft-liknande uppdrag, som t.ex att bygga ett nytt hobbyrum eller en lyxlägenhet till katten.

I många skolor har undervisningen blivit lidande, där eleverna under en stor del av dagen sitter och spelar Minecraft. De enda uppgifter de gör är sådana som man kan göra i Minecraft, som t.ex bygga ett hus med ett bestämt antal rum och sedan räkna hur många byggblock det gick åt. Läraren Agnes Cecilia tycker att Minecraft ger jättebra möjligheter att utföra arbeten i, men att det blir lite begränsande när man måste tänka lite mer abstrakt.

– Det blir ju lite svårt att i Minecraft genomföra ett fördjupningsarbete i Samhällskunskap om barnadödligheten i världen, konstaterar Agnes Cecilia lite uppgivet.

Socialminister Göran Hägglund tycker det är av högsta vikt att familjer och skolor hittar strategier för att hantera de utmaningar som finns. Han ser dock inget problem i att eleverna spelar Minecraft en stor del av dagen.

– Jag spelar själv 7-8 timmar om dagen och har inga planer på att sluta.

Hägglund avslöjar att partiet tagit fram många av sina förslag med hjälp av Minecraft, t.ex om att utöka ROT-avdraget.

– Vi startade ett gemensamt byggprojekt i en Minecraft-värld, där vissa var husägare och andra var hantverkare. Det visade entydigt att det nuvarande ROT-avdraget var på tok för litet.

Att spelet skulle ha några negativa konsekvenser vill Hägglund inte höra talas om.

– Självklart blir det negativa konsekvenser om folk inte få spela, men så länge man låter dem hålla på är allt frid och fröjd.