Polisen arbetar nu efter teorin om att det är en ensam gärningsman som ligger bakom alla mord i Sverige som hittills inte har klarats upp. Huvudspåret är alltid i fokus och stavas Leif GW Persson.

Bakgrunden är att GW har uttalat sig om morden och avslöjat detaljer som bara mördarna rimligen kan känna till. Eftersom GW inte tillhör någon av de grupper som utreder morden, så kan det ju knappast vara från polisutredningarna som han har inhämtat sin information.

Behöver bekräftelse

Polisen arbetar därför nu utifrån ett massmördarperspektiv, där det alltså är GW som anses ha begått alla ouppklarade mord. Motivet skall bland annat ha varit att få uppmärksamhet och erkännande som polisprofessor.

Genom att uppnå statusen av den främste experten på området, så ger det GW bekräftelse på att han duger, samtidigt som det även ger en viss ekonomisk vinning.

Polisen anser att GW i egenskap av polisprofessor och expert på området, har exceptionellt god kunskap om hur man berövar i princip vem som helst livet. Utifrån det perspektivet så bör Leif GW Persson betraktas som ett mycket dödligt vapen som alla bör vara rädda för.

När dikt blir verklighet

Han bör också genom sitt arbete ha skaffat sig god insikt om hur man planerar och genomför ett mord, samtidigt som man säkerställer att man har ett vattentätt alibi.

Polisen har nu beställt samtliga av GW:s litterära verk, för att lusläsa dem ord för ord från pärm till pärm. Utgångspunkten är att verken baserar sig på autentisk information från Perssons egna dåd.

Polisen anser också att motivet för morden också kan kopplas till GW:s roll som författare av kriminallitteratur. Strategin är klockren: Genomför ett mord och skriv sedan en roman baserat på alla erfarenheter du gör utifrån denna gärning och allt runt omkring.

Lagen bör anpassas

Polisen anser att Leif GW Perssons expertis på området och hans insyn i polisens arbete, ger honom ett otillbörligt försprång. De vädjar därför till regeringen att genomföra en lagändring, där en man i GW:s position skall kunna dömas på lösare grunder.

I ett sådant exceptionellt fall som detta är, där det är så uppenbart att det är Leif GW Persson som ligger bakom alla ouppklarade mord i Sverige, så måste en fällande dom gå före eventuell bevisning.

Annars är det ingen som kommer gå säker för GW:s framfart.

soptunna.jpg

Slumpad nyhet

Hur är det att leva ett inrutat liv? Vi har träffat en björn som berättar om en typisk dag i sitt liv.

TV-kanalen

Extreme survival

Lödag 20:00-20:50 En grupp karismatiska individer skickas ut i Sahara-öken en vecka, utan vare sig mat eller dryck. Nu gäller det att samarbeta för att överleva.

April april

Fredag 21:45-22:20 I kvällens avsnitt luras fattiga människor att tro att de har ett stort arv att vänta.

Grottfolket

Onsdag 19:40-20:30 I Lavendelgrottan frodas ett litet samhälle där man främst lever på kondenserad fukt och olika mineraler från stenflisor.