För att komma till rätta med att de som begår många brott allt som oftast gäckar polisen, så ändras nu spelreglerna: man får bara klara sig undan en eller två gånger!

Många brott förblir ouppklarade på grund av att man inte kunnat knyta gärningsmännen till brottet i sådan grad att det är hållbart ur juridisk synvinkel. Det paradoxala är att det är en mycket liten grupp människor som står för de allra flesta brotten, där samma gärningsmän i regel begår många brott. 

Ju fler brott man begår, desto bättre blir man på att utföra gärningarna på ett sådant sätt att risken för att åka fast minimeras. 

Obunden gärningsman

För att komma tillrätta med detta så införs nu gärningsmannagraden "kriminellt associerad brottslighet", vilket innebär att samma misstänkta person förekommer i flera parallella utredningar, utan att det går att binda vederbörande till brotten via teknisk bevisning eller dylikt.

Han kan alltså inte dömas för något av de enskilda brotten i sig, men han betraktas likväl som inblandad på sannolika skäl och kommer därför att dömas för kriminellt associerad brottslighet.

Herr Jansson stjäl en bil

Exempel: Herr Jansson är misstänkt för bilstöld natten mellan lördag och söndag eftersom Fru Svensson såg honom i närheten av bilen från sitt köksfönster när hon var uppe och drack vatten mitt i natten. Herr Jansson är även misstänkt för att ha misshandlat Herr Olsson natten mellan lördag och söndag helgen innan. Det finns inte något vittne till misshandeln, så ord står mot ord.

Här har nu polisen möjlighet att misstänka Herr Jansson för kriminellt associerad brottslighet eftersom han nu florerar i två utredningar samtidigt. Ur juridisk synvinkel är det sannolikt att Herr Jansson klår upp Herr Olsson ena helgen för att sedan stjäla en bil helgen därpå. Hade han däremot låtit bli att klå upp Herr Olsson, så hade han sluppit påföljden för bilstölden.

Tredje gången gillt

Nu finns det dock röster som höjs för att det skall krävas att man skall vara misstänkt för brott i minst tre utredningar för att den kriminella brottsligheten skall komma ifråga och mycket talar för att det också kommer att bli så, ty en gång är ju ingen gång, två gånger en tillfällighet och tre gånger – ja det är bara för mycket.

 

g_till_jobbet.jpg

Slumpad nyhet

Nu öppnar regeringen för näringsbidrag till familjer. Syftet är att få familjer att drivas mer affärsmässigt.

TV-kanalen

Extreme survival

Lödag 20:00-20:50 En grupp karismatiska individer skickas ut i Sahara-öken en vecka, utan vare sig mat eller dryck. Nu gäller det att samarbeta för att överleva.

Äckel-TV

Torsdag 19:15-20:30 Jordgubbar är gott. Men är det lika gott när man haft dem i näsan? Olika ställen testas.

Snuten som smet

Lördag 20:00-20:45 En bagare blir trakasserad av en polis och bestämmer sig för att ta lagen i egna händer.