Kvinnliga kloner
En av landets mest svårfångade bedragare har nu gripits efter att ha gäckat polisen i nästan två decennier. En kvinna har under lång tid varit misstänkt för en rad brott, men har i slutändan alltid kunnat visa upp vattentäta alibin.

Dessa alibin har nu kunnat spräckas på grund av att det har avslöjats att kvinnan arbetat i ett nätverk bestående av åtta mer eller mindre identiska kloner. De olika individerna är så lika varandra ända ner på dna-nivå att det inte har varit möjligt att avgöra vem som är originalet.

Har specialiserat sig på bostadsinbrott

De brott som kvinnan har varit misstänkt för har i huvudsak rört sig om bostadsinbrott, där hon i regel har brutit sig in i villor på dagtid när de boende har varit på arbetsplatsen och i skolan.

Vid ett flertal tillfällen har hon blivit sedd av vittnen och man har även kunna koppla en del stöldgods till henne, men tack vare att hon vid dessa inbrottstillfällen haft vattentäta alibin, så har hon alltid klarat sig i slutändan.

50 personer kunde ge henne alibi

Det som polisen alltid har gått bet på är att hon vid brottstillfällena alltid har blivit sedd i ett helt annat sammanhang av åtminstone ett 50-tal personer. Detta på grund av att hon jobbar som föreläsare på ett universitet.

Det innebär att det åtminstone har varit 50 studenter som har kunnat uppge att de haft henne som föreläsare varje gång hon varit misstänkt för ett inbrott. Med anledning av detta så har det mer eller mindre varit omöjligt att lägga fram ett åtal mot den henne.

Polisen växlar in på dubbelgångarspåret

Efter att under lång tid ha famlat i blindo, så beslöt sig polisen för att prova en ny ingång. Kunde kvinnan ha en dubbelgångare? Man påbörjade ett omfattande spaningsarbete mot kvinnan, där man konstant hade henne under uppsikt dygnet runt.

Det var av största vikt att kvinnan inte fick misstänka att hon var bevakad. Ganska snart stod det klart att kvinnan ofta föreföll befinna sig på flera ställen samtidigt. Vid ett tillfälle gick hon till exempel hemifrån tre gånger. Vid ett annat tillfälle så var hon i affären och handlade, samtidigt som hon var på semester i Grekland. Och Spanien.

Jakten på DNA-spåret

Polisen ändrade då utgångspunkt. Istället för att det skulle röra sig om en dubbelgångare, så måste det röra sig om en trippelgångare, kanske till och med en fyrdubbel gångare.

Till slut började man samla in DNA-prov i smyg på alla upptänkliga vis. Man utnyttjade restaurangbesök där man kunde hitta salivrester. Man finkammade miljöer hon hade vistats i för att se om hon hade tappat några hårstrån. Man letade i papperskorgar efter använt toapapper och så vidare.

DNA-spiral

Till slut kunde man konstatera att det fanns sammanlagt åtta(!) uppsättningar av kvinnan. Alla DNA-prov var identiska, så det fanns i praktiken ingen möjlighet att skilja klonerna från varandra eller från originalet.

Polisen beställde ny lagstiftning

Anledningen att kvinnan och klonerna till slut ändå kunde fällas var att utredningen tog så lång tid. Sedan man fick upp ögonen för klon-spåret, så hade ett omfattande lobbyarbete påbörjats mot politikerna för att få dem att anpassa rådande lagstiftning.

I de befintliga lagarna, togs ingen hänsyn till eventuella kloner och därför skulle kvinnan aldrig kunna fällas. Men tack vare att polisen lyckades få politikerna att förstå problematiken, så kunde en ny lag träda ikraft innan kvinnan hade gripits.

Kriminella kloner göre sig icke något besvär

I den nya lagen så betraktas kloner och dess original som en och samma individ i juridisk mening, så om en persons klon begår ett brott, så kommer både personen och dess klon att fällas för samma brott, även om bara en är skyldig.

Lagstiftningen skall i detta fall ses som en signal till allmänheten att det inte lönar sig att klona sig själv i kriminellt syfte.

skldpadda_och_dla.jpg

Slumpad nyhet

Sinus skriver om sig själv när man skall skriva om en kompis som gjort något bra.

TV-kanalen

Pengar är inte allt

Måndag 05:45-05:50 Nedina skall prova på ett liv utan pengar. Allt hon behöver måste hon skaffa på annat vis. Hon tvingas göra olika tjänster åt folk i utbyte mot mat. Hon provar också på byteshandel med sådant hon hittar i skogen, t.ex gamla kottar.

Gräsmattornas historia

Måndag 18:00-18:45 I del fem får vi reda på att stråna får olika längd beroende på hur mycket man klipper ned dem.

Snuten som smet

Lördag 20:00-20:45 En bagare blir trakasserad av en polis och bestämmer sig för att ta lagen i egna händer.