Dagens kriminalvård fungerar som så att en dömd person inom lås och bom, sätts att avtjäna ett straff en bestämd tid. När tiden är slut, så har gärningen betalats och personen har då rätt att gå ut och begå nya brott.

Självklart kommer dessa nya brott i sin tur ge upphov nya straff, men det är en ond cirkel som ofta är svår att bryta. Huvudorsaken till att den onda cirkeln upprätthålls är att fokus ligger på att (kriminal)vårda den dömde, inte att bota.

För att bryta det destruktiva mönster som inte minst kriminalvården är med och upprätthåller, så bör samma modell införas inom rättsväsendet som finns inom sjukvården.

Söker vård vid behov

Den kriminelle skall vid behov själv söka upp en kriminalvårdsinrättning för att erbjudas lämplig behandlig, såsom psykoterapi och/eller kemisk kastrering. Den vårdbehövande får där träffa professionell personal som kan erbjuda adekvat behandling, till skillnad från de nuvarande kriminalvårdsinrättningarna, där "vården" i praktiken utförs av fångvaktare.

Skulle du vilja bli opererad av en fångvaktare?

Viktigt att betona är att vården måste bygga på frivillighet. Om en behandling skall vara framgångsrik, så måste den ske på den vårdbehövandes initiativ, inte vårdgivarens.

Tänk om vanliga vården skulle...

Jämför t.ex med vanliga sjukvården. Tänk dig att du får huvudvärk. Du vet att du har sovit dåligt och bestämmer dig därför för att vila. Om nu vanliga sjukvården hade byggt på tvång, så hade du inte fått bestämma detta själv, utan du hade kanske blivit hämtad mot din vilja och tvångsmatad med Panodil. Hur bra skulle det vara på en skala?

Frivillig huvudvärk?

De flesta skulle naturligtvis inte acceptera detta. Så fort tvångsmatningen var över skulle folk dra på sig ny huvudvärk och tvingas vila i smyg. Stressen skulle öka, något som i sin tur skulle resultera i mer huvudvärk. Sakta men säkert skulle samma onda cirklar som i kriminalvården etablera sig.

Låt inte tvånget få spridning

Det är därför av högsta vikt att kriminalvården å det skyndsammaste inför sjukvårdens framgångsrika modell, så att det istället inte blir tvärtom; att kriminalvårdens destruktiva modell sprider sig till sjukvården.

Vi vet att negativa företeelser har en tedens att breda ut sig och när de väl har fått fäste, så är det svårt att få bukt med dem. Så i valet mellan att tvångsvårda sjuka och att bota brottslingar, så måste det betraktas som rent kriminellt att välja det tvingande alternativet. Att inte välja att bota är ju rent utav sjukt.

soptunna.jpg

Slumpad nyhet

Nu kommer en ny typ av hundbajspåse som är mycket smidig att använda för dem som tycker det är jobbigt att släpa omkring på en påse full med hundspillning.

TV-kanalen

Snuten som smet

Lördag 20:00-20:45 En bagare blir trakasserad av en polis och bestämmer sig för att ta lagen i egna händer.

Nyheter vi minns

Söndag 21:00-21:30 Del 84. Rapport 27 september 1996. Repris

Rena slumpen

Tisdag 17:55-18:20 Kvällens dragning i TV-lotteriet. Vem blir den lycklige att vinna 25 kronor i månaden i 25 000 år?