När man tar körkort får man lära sig många olika saker som man kommer att ha nytta av under bilkörningen. Dock får man inte lära sig att tanka. Många vet därför inte att de i ett visst läge borde ta en tur till Statoil och fylla på ny bensin i tanken. Och även om de visste det, så är det en hel del som inte vet vad de skall ta sig till när de väl kommer dit.

Hittills har många klarat sig, speciellt kvinnor, genom att de låter deras partners tanka åt dem, men detta är knappast ett acceptabelt förhållningssätt när det gäller att hantera den allra mest grundläggande förutsättningen för att kunna köra bil, nämligen att säkerställa att man har bränsle i tanken.

Obligatoriskt att kunna tanka

För att råda bot på detta, så kommer det nu att bli obligatoriskt i körkortsutbildningen att lära sig tanka. Inte nog med det, alla som redan har körkort måste genomföra ett tankningsprov på närmaste bensinstation inför en auktoriserad kontrollant. Samtliga stora bensinbolag håller nu på att utbilda minst en personal i varje län som skall vara godkänd att genomföra denna kontroll.

I teori...

Tankningsprovet kommer att kosta 250 kronor och kommer att bestå av ett teoriprov och ett praktiskt prov. Teoriprovet beaktar följande områden:

 • Drivmedelsteori
 • Tankningens historia
 • Tankningens olika risker
 • När man måste tanka
 • Förberedelse inför tankning
 • Hur man tankar
 • Hur man betalar
 • Fara med sniffning
...och praktik

I det praktiska provet får man visa upp sin tankningsfärdighet. Följande kontrolleras:

 • Att man kan välja rätt pump
 • Att man kan välja rätt betalningsmetod
 • Att man kan betala
 • Att man kan öppna tankluckan
 • Att man kan öppna tanklocket
 • Att man kan stoppa in munstycket i tanköppningen
 • Att man kan fylla på drivmedel i tanken
 • Att man kan återföra munstycket till hållaren
 • Att man kan skruva tillbaka tanklocket
 • Att man kan stänga tankluckan
 • Att man kan avgöra när allt är klart
Äntligen godkänd

När man är godkänd får man ett intyg i form av ett kreditkort som man stoppar i tankautomaten före tankning. Utan detta intyg kommer man inte kunna tanka. Vid rutinmässiga poliskontroller skall tankintyget på begäran visas upp. Förare som saknar giltigt tankintyg kommer att få böta 450 kronor.

Olovlig tankning utan intyg kommer att betraktas som ett grovt brott. Straffet blir fängelse eller samhällstjänstgöring på närmaste tankningsställe.

g_till_jobbet.jpg

Slumpad nyhet

Stockholmspolisen har nu delgivit Leif GW Persson misstanke om mord, i de fall där dessa är ouppklarade och GW säger sig sitta inne med lösningen.

TV-kanalen

Rena slumpen

Tisdag 17:55-18:20 Kvällens dragning i TV-lotteriet. Vem blir den lycklige att vinna 25 kronor i månaden i 25 000 år? 

Snuten som smet

Lördag 20:00-20:45 En bagare blir trakasserad av en polis och bestämmer sig för att ta lagen i egna händer.

Äckel-TV

Torsdag 19:15-20:30 Jordgubbar är gott. Men är det lika gott när man haft dem i näsan? Olika ställen testas.