Som många befarade på 1990-talet så visar det sig nu att Internet bara var en fluga.

Tendensen är solklar. Allt färre använder nätet för att hitta information eftersom det är mer eller mindre omöjligt att veta hur tillförlitlig informationen är.

Ingen nytta – inget nöje

Allt färre vill lägga ut personlig information på nätet när myndigheter i allt högre utsträckning buggar allt och alla. Inga konton är fredade när vem som helst kan ha direktaccess till vad som helst.

Användarna har dessutom inte kunnat anpassa sig till den nya betalkulturen efter ett decennium av fri tillgång till i princip allt som finns att uppbåda.

De kommersiella krafterna får ingen utdelning på sina investeringar och det enda som återstår är en massa reklam och en samling amatörmässiga videoklipp som ingen vill se.

En ny värld offline

Den nya trenden är istället RLX - Real Life Experience, där folk sammanstrålar fysiskt i olika konstellationer och sammanhang. De som vågar har inte ens med sig mobilen när de går ut.

RLX-trendens kanske mest slående manifestation är det allt mer omfattande unfacebookandet som tilltar i styrka. Det innebär att man kör statusuppdateringar och dylikt via mun-till-mun-metoden. Kort sagt - man berättar helt enkelt för andra vad man gör och hur man mår i fysiska offline-möten.

Vi ser också ett alltmer tilltagande untwittrande, där folk droppar spontana kommentarer till dem man möter ute på stan. De som visar sig vara populära har många som följer efter dem och följen på 200 personer har rapporterats från flera håll.

Det innebär i praktiken att mobilen blir helt onödig, eftersom all kommunikation sker här och nu. Det finns inget där och då eftersom man alltid befinner sig på samma plats som dem man pratar med.

Vet inget annat

RLX-trenden står för någonting nytt där folk börjar ta steget ut från den digitala världens uppkopplade bojor, till en ny verklighet som till stora delar står outforskad.

För de som är födda på 1990-talet och senare är den digitala världen den enda verklighet de känner till. De som var med tidigare har glömt hur det var.

– Ungdomar idag skulle inte klara sig fem minuter offline, säger överlevnadsexperten Carl Hamilton.

Han får stark kritik av artisten Sean Banan som menar att de klarar det dubbla.

– Annars skulle mina Youtube-klipp ha fler träffar, säger Banan.