Ny forskning slår fast att människan som art inte är kapabel att döda andra människor. Det finns en inbyggd försvarsmekanism som förhindrar att man verkställer sådana handlingar.

Därför har samtliga människor som hittills blivit mördade, egentligen bragts om livet på andra sätt. Med anledning av detta, så skall vi i denna artikel ta upp några av de alternativ som står till buds när omvärlden har behov av att ta kål på en människa.

Död genom olyckshändelse

Det som av rättsväsendet har betraktats som mord kan i vissa fall mycket väl vara frågan om olyckshändelser. Rättsväsendet sitter inte inne med några absoluta sanningar. Tvärtom så bygger allt på "bedömningar", "sannolika samband" och "bortom rimliga tvivel".

Oräkneliga äro de stackars satar som dömts till döden och avrättats, för att sedan blifva rentvådda postumt. Istället bör vi alltid utgå ifrån att den människa som bundits till ett mördande sammanhang, finns där på grund av olyckliga omständigheter. Och skulle så icke vara fallet, så är hon förmodligen inte människa.

Dödad av djur

Alla djur är inte snälla, det finns också dumma djur. Och det finns även djur som vill skada och till och med döda oss människor. Vanligtvis för att de känner sig hotade, men också för att de helt enkelt är hungriga.

För en del av de dödsfall som rättsväsendet har betraktat som mord, så är det helt enkelt djur som ligger bakom dåden. Anledningen till att djuren inte blir dömda är att de juridiskt sett inte betraktas som förövare. Men som den tidigare artikeln om kriminella husdjur visar (länk längre ned), så är det många vanliga husdjur som riskerar att förfalla till kriminalitet. Det är alltså rimligt att tro att många mord egentligen har begåtts av djur.

Dödad av en annan art

Alla människoliknande varelser är förmodligen inte människor. Troligtvis finns det en annan art mitt ibland oss som har lite andra egenskaper än dem vi betraktar som typiskt mänskliga. En sådana egenskap är just förmågan att döda andra människor.

Egentligen blir detta inte något anmärkningsvärt med tanke på att människor i största allmänhet inte har några problem med att döda andra arter. För de människoliknande varelserna som tillhör en annan art, så är vi blott för dem vad zebran är för lejonet.

Dödad av en utomjording

Det är naivt att tro att vi som lever och andas på denna planet, skulle vara ensamma i detta eller andra universum. Sannolikt vandrar det redan i detta ögonblick, utomjordiska varelser på våra gator och torg, om än i mänsklig skepnad.

Tyvärr bygger den utomjordiska kulturen inte på samma värdegrund som den mänskliga och därför är det oundvikligt att konfrontationer uppstår förr eller senare. Men utomjordingar är inte som människor, istället har de en tendens att lösa konflikter med våld. Och provocerar du dem tillräckligt kraftfullt, så dödar de dig direkt.

Värt att nämna är att utomjordingar juridiskt sett, precis som djuren, inte kan betraktas som förövare och därmed heller inte dömas.

Dödad av Gud

Merparten av jordens människor tror på en eller flera gudar i olika former. Eftersom det är helt orimligt att tro att så många människor helt enkelt skulle ha fel, så måste vi vara rationella och förutsätta att Gud faktiskt existerar.

Gud är givetvis god per definition, men det innebär inte att han är snäll mot allt och alla. Gud sätter mänsklighetens bästa i fokus, inte den enskilda individen. Det betyder att vissa människor kommer att komma i kläm eller kanske offras för en större sak.

I sådana situationer gäller det att komma ihåg att det som hände var för allas bästa, även om det för en obetydlig liten svensson förefaller obegripligt just då och i fortsättningen också.

Sammanfattning

I denna artikel har vi konstaterat att människor är goda och inte är förmögna att ta kål på varandra. Istället är det djuren, utomjordingarna och Guds fel alltihop. Och på grund av att dessa aldrig ens övervägs som potentiella gärningsmän – mycket på grund av juridiska hinder – så kommer de heller aldrig att vara aktuella att plockas in till förhör.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

skldpadda_och_dla.jpg

Slumpad nyhet

Kommer du ihåg hur det var förr när det var långfredag? Allting stängt och ingenting att göra. Nu blir det så igen.

TV-kanalen

Den öppna dörren

Torsdag 23:45-02:30 Serie i sju delar. Lotte och Engla har funnit en dörr som står öppen. Men de vet inte om de vågar gå i genom den. Vart leder den någonstans? Tänk om den slår igen? Och vem är det egentligen som har öppnat dörren...

Grottfolket

Onsdag 19:40-20:30 I Lavendelgrottan frodas ett litet samhälle där man främst lever på kondenserad fukt och olika mineraler från stenflisor.

Pengar är inte allt

Måndag 05:45-05:50 Nedina skall prova på ett liv utan pengar. Allt hon behöver måste hon skaffa på annat vis. Hon tvingas göra olika tjänster åt folk i utbyte mot mat. Hon provar också på byteshandel med sådant hon hittar i skogen, t.ex gamla kottar.