När det fokuseras på hur många många människor som skall få komma till sverige, bör inte fokus ligga på varifrån man kommer, utan istället hur smart man är.

Utgångspunkten i debatten förefaller generellt handla om att det bara finns plats i sverige för ett begränsat antal människor. Om fler än så har behov av att förlägga sitt uppehälle till Sverige, så måste det till någon form av urvalskriterium för att avgöra vilka som skall få bo här.

Kriterier för att få bo i Sverige

Det konventionella kriteriet är att gå efter geografisk härkomst. Är man född i Sverige så är man självskriven, medan det är mer godtyckligt om man har sitt ursprung utanför landets gränser. Nackdelen med denna typ av filtrering är att den inte medger någon reell kvalitetshöjning av befolkningens intelligens.

Einstein slipper åka hem om han är tillräckligt intelligent

Istället för geografisk härkomst, så bör istället graden av dum-i-huvudet (DIH) användas. Det är inte lämpligt för ett land att ha för hög andel dumma-i-huvudet, eftersom det urholkar landets intellektuella kapacitet, samt sänker moralen. Det är således inte utlänningarna generellt som skall åka hem, utan korkskallarna.

Infödda svenskar får åka hem

Det betyder att även infödda svenskar kan bli tvungna att åka hem om de har tillräckligt grad av DIH. Man tittar då bakåt på många generationer för att se vilket ursprungsland det är frågan om. Det kan ju t.ex vara att Kalle Svenssons mormors mormors mormors morfars far kommer från Belgien. Om då Kalle är tillräckligt dum i huvudet, så får han åka hem till Belgien.

Kommer kungen att kunna stanna?

Kalle behöver dock inte åka direkt. Det är rimligt att man får tre månader på sig, så att man har möjlighet att träna upp sin intellektuella kapacitet och därigenom sänka sin grad av DIH. Då blir det kanske Svea Larsson i Eslöv som tvingas åka hem istället. Det är dock oklart i nuläget var hennes härkomst finns någonstans. I sådana fall får man dispens och kan stanna ytterligare ett halvår.

Studenter kan få åka hem

Man kan räkna med att denna typ av urvalskriterium kommer att ha en positiv inverkan på studieresultaten i den svenska skolan. Går man ut med för dåliga betyg kommer man helt enkelt få åka hem. Vissa menar dock att denna ansats i själva verket kan vara kontraproduktiv eftersom många ungdomar vill ut och se sig om i världen. De kan då förverkliga detta genom att helt enkelt se till att få usla betyg.

Studenter kan hamna här

Detta har i praktiken marginell betydelse eftersom det inte finns något bevisat samband mellan betyg och intelligens. Vilken idiot som helst kan ju få bra betyg om han bara pluggar tillräckligt mycket. Eller omvänt: Det spelar ingen roll att du är ett geni. Gör du inte dina uppgifter så blir det inga betyg.