Inom en snar framtid kommer alla jobb för människor ha tagit slut. Alla arbetsuppgifter kommer istället utföras av datorer och olika typer av robotar.

Tillverkningsindustrin har blivit fullt automatiserad, där "intelligenta" robotar sköter produktionen helt självgående. Distribution av produkter sker via automatiska tåg, som lastas genom standardiserade lastsystem som finns i anslutning till varje knutpunkt.

I skolan finns bara virtuella lärare som blott existerar som mjukvara i elevernas datorer. Robotar ansvarar för ordning och reda i klassrum, rastutrymmen, utemiljö och dylikt. Måltider erhålles från automater.

Vem bryr sig om huruvida det är en människa eller maskin som servar en, så länge den gör sitt jobb?

All personal på sjukhusen har också blivit ersatta av robotar. Med knivskarp precision på skalpellen och inget behov av vila och ledighet, så är de helt enkelt bättre lämpade för denna typ av uppgifter.

Den största delen av behandlingsarbetet utförs dock med nanoteknik, där mikroskopiska robotar injiceras i blodet för att på egen hand söka sig fram till rätt destination i kroppen.

Det kan t.ex handla om att avlägsna en cancersvulst, vilket blir mycket effektivt när man kan angripa den direkt på plats.

Brott lönar sig helt enkelt inte

Rättsväsendet har blivit helt datoriserat, från polisanmälan till fängelse. Artificiell intelligens hanterar brottsutredningarna och själva spaningsarbetet genomförs via alla övervakningskameror som i princip täcker varenda millimeter av hela samhället.

Misstänkta brottslingar oskadliggörs och grips av mobila robotar som samverkar med den artificiella intelligensen. De mobila robotarna används också som säkerhetspersonal i fängelserna.

Och människan..?

Så, i en värld där allt är automatiserat och tekniken klarar av allt på egen hand, vilken plats finns det då där för människor?

Det beror naturligtvis vem som sitter vid det övergripande kontrollbordet och styr över alltihop. Är det människorna eller maskinerna? I förlängningen kommer vi lämna över allt mer beslutsfattande till artificiell intelligens.

På börsen sköts redan den största delen av handeln av datorprogram, som på bara några mikrosekunder kan reagera på olika typer av signaler och utifrån det avgöra vilka investeringar som bör göras.

I en värld utan reklam görs alla köp på rationella grunder

Detta får naturligtvis stor påverkan på människors liv och vad man förväntas spendera sina pengar på. Glädjande nog för många så lär det inte finnas någon reklam kvar, eftersom den är ett alltför trubbigt instrument när det gäller att styra människors beteende.

Istället utformas varje investering så att den får en automatisk eller naturlig attraktionskraft, på samma sätt som rondeller och farthinder automatiskt får bilister att sänka hastigheten.

Offentliga upphandlingar görs inte längre av människor, eftersom de är mottagliga för korruption och annan otillbörlig påverkan. Politiska beslut kommer uteslutande fattas av automatiska regelsystem som på formella grunder utifrån rådande mandatfördelning bestämmer vad som skall gälla.

Och politiken..?

Motioner läggs automatiskt utifrån brotts- och olycksstatistik, samt utifrån vad den rådande mandatfördelningen anser att vi skall ha för fördelning av de gemensamma resurserna.

Det som då återstår för människor är den demokratiska urvalsprocess som äger rum vart fjärde år, där vi lägger våra röster på dem vi finner bäst lämpade att representera vår politiska ståndpunkt.

Tyvärr styrs denna ståndpunkt alltför mycket av vilka trender som för närvarande är rådande i media och vilken agenda som politikerna ur strategisk synvinkel väljer att lyfta just nu. Kort sagt, hur väl politikerna lyckas marknadsföra sig själva.

Politikerna skall inte lägga sina korrupta fingrar på demokratins oskuldsfulla skötbord

Eftersom detta inte ger en sann bild av hur den demokratiska representationen skall se ut, så måste även den biten överlåtas till de automatiserade systemen.

Vår politiska ståndpunkt styrs bland annat av:

  • Ålder
  • Kön
  • Föräldrar
  • Yrke
  • Inkomst
  • Socialgrupp
  • Erfarenheter

Genom att väga samman dessa faktorer så kan man helt enkelt räkna ut hur varje enskild individ konmer att rösta. Detta resultat kommer att vara mer demokratiskt sant än det traditionella valresultatet, där rösterna filtrerats genom vilseledande marknadsföring och annan irrelevant påverkan av våra ståndpunkter.

Så i slutändan...

Det betyder att även vår sista utpost av vetorätt i det fullt automatiserade samhället kommer att hanteras av samma datoriserade regelsystem som likt själsdöda byråkrater fattar varje beslut på helt formella grunder oavsett vad konsekvenserna blir.

Och i en värld där tekniken kontrollerar våra liv från topp till tå, så är det bara en tidsfråga innan det mest rationella beslutet blir att avveckla det enda irrationella element som återstår — nämligen människan.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

matpriser_upp.jpg

Slumpad nyhet

Nu kommer en ny typ av hundbajspåse som är mycket smidig att använda för dem som tycker det är jobbigt att släpa omkring på en påse full med hundspillning.

TV-kanalen

Snuten som smet

Lördag 20:00-20:45 En bagare blir trakasserad av en polis och bestämmer sig för att ta lagen i egna händer.

Den öppna dörren

Torsdag 23:45-02:30 Serie i sju delar. Lotte och Engla har funnit en dörr som står öppen. Men de vet inte om de vågar gå i genom den. Vart leder den någonstans? Tänk om den slår igen? Och vem är det egentligen som har öppnat dörren...

Pengar är inte allt

Måndag 05:45-05:50 Nedina skall prova på ett liv utan pengar. Allt hon behöver måste hon skaffa på annat vis. Hon tvingas göra olika tjänster åt folk i utbyte mot mat. Hon provar också på byteshandel med sådant hon hittar i skogen, t.ex gamla kottar.