Person tar på sig en hjälm
I takt med att människor blivit allt längre, samtidigt som många av de gamla husen fortfarande finns kvar, så ökar antalet huvudskador.

Orsaken är att dörrposterna i många gamla hus i regel är anpassade till en befolkning som har en medellängd på omkring 150 centimeter.

Långa personer kan bli omtöcknade

Följden blir således att många människor slår i huvudet när de passerar genom en dörröppning. Skall de därtill passera flera rum på vägen, så är risken stor att de är helt omtöcknade när de kommer fram.

För att komma tillrätta med denna problematik så kräver huvudskyddsombudet nu att det införs hjälmtvång för långa personer.

Om ens hjässa befinner sig på högre höjd än 170 centimeter över tröskeln, så måste man således bära hjälm för att få passera den. Annars får man helt enkelt ta en annan väg.

Gör som vi säger annars...

För att säkerställa att tvånget respekteras, så föreslår huvudskyddsombudet att sjukhusen inte behandlar dörrpostrelaterade skallskador, där det visar sig att patienten inte burit hjälm.

Om detta kan konstateras först i efterhand, så skall sjukhuset göra vad de kan för att återställa patienten till det skick som hen befann sig i före behandlingen påbörjades.

Det kan t.ex innebära att man lindar upp eventuellt bandage eller att man ger tabletter som neutraliserar de smärtstillande preparat som patienten erhållit.

Om patienten fått blodtransfusion p.g.a blodförlust, så skall vederbörande tappas på motsvarande mängd innan hen får lämna sjukhuset.

Smitning särskilt allvarligt

Om en otillbörligt behandlad patient skulle lyckas smita innan återställande till ursprungligt skick har hunnit göras, så skall polis kallas till platsen och rikslarm utfärdas.

Huvudskyddsombudet föreslår även att ett dna-register införs över samtliga dörrpostrelaterade skallskador, för att förekommande smitare lätt skall kunna identifieras och återställas nästa gång de söker behandling.

En lämplig påföljd för smitarna skulle kunna vara elektronisk huvudboja med inbyggd hjälmfunktion. Man kan också tänka sig ett vistelseförbud, där den dömde t.ex inte får vistas närmare en dörrpost än 10 meter.

Kan bli krav på hjälm hela tiden

Huvudskyddsombudet vill också att det i förlängningen införs obligatoriskt hjälmtvång för alla människor överallt. Dock måste hjälmtillverkarna först få tillräckligt med tid på sig att ta fram tillräckligt många modeller.

g_till_jobbet.jpg

Slumpad nyhet

Har du svårt att planera ditt liv för att du inte vet hur långt det kommer att bli? Snart behöver du inte fundera längre, för nu kommer alla få leva lika länge.

TV-kanalen

Snuten som smet

Lördag 20:00-20:45 En bagare blir trakasserad av en polis och bestämmer sig för att ta lagen i egna händer.

Rena slumpen

Tisdag 17:55-18:20 Kvällens dragning i TV-lotteriet. Vem blir den lycklige att vinna 25 kronor i månaden i 25 000 år? 

Den öppna dörren

Torsdag 23:45-02:30 Serie i sju delar. Lotte och Engla har funnit en dörr som står öppen. Men de vet inte om de vågar gå i genom den. Vart leder den någonstans? Tänk om den slår igen? Och vem är det egentligen som har öppnat dörren...