Nu har forskarna upptäckt lite nya gener igen. Denna gång är det så kallade multifunktions-DNA, alltså gener som styr flera saker samtidigt.

Genom att inaktivera sådana gener, så kan man få bort oönskade egenskaper, t.ex förmågan att bli arg. Men det kan också vara så att samma gen även styr förmågan att förutse vilka hästar som kommer att vinna på V75.

Ilska och V75 hänger ihop

Just dessa förmågor har visat sig ha ett mycket stort samband med varandra i studier. Personer som hade mycket lätt för att bli arga, hade också mycket lätt för att förutse vilka hästar som skulle vinna på V75 och ju argare de blev, desto bättre gick det när de spelade och vice versa.

Tyvärr har dessa personer stora sociala svårigheter att komma överens med andra människor i sin omgivning och speciellt i samband med vinstutbetalningarna så uppstår ofta konflikter. Det kan t.ex vara att man är oense om vinstens storlek, vilket i de flesta fall beror på att samma gen även hämmar förmågan att se skillnad på olika siffror.

Behöver stöd

Därför behöver dessa personer ofta stöd från en annan person som sköter själva tippandet och även hämtar ut förekommande vinster. Men eftersom personerna med V75-genen har så svårt att komma överens med omgivningen, så har de i regel inga vänner som kan hjälpa dem. Det har därför uppstått en marknad för så kallade 'ombudsmän' som "hjälper" personer med V75-genen.

Ombudsmännen skriver ned de hästar som personerna med V75-genen förutser och hämtar sedan ut vinsten som de överlämnar efter att ha dragit av en viss procentsats. Tyvärr är ombudsmännen alltför medvetna om hur beroende V75-gen-människorna är av deras tjänster och därför har procentandelen hamnat på 67%. Två tredjedelar av vinsten går alltså direkt ned i ombudsmännens fickor!

Inaktiverar sina gener

Många av de arga V75-spelarna väljer därför att inaktivera sina gener, så att de blir värdelösa på att förutse den rätta raden. Samtidigt blir de fromma som lamm och blir ganska snabbt väldigt populära i sin omgivning. Men det är fortfarande många som behåller genen aktiverad och därmed tvingas leva ett liv fyllt av konflikter, ilska och missförstånd.

Men nu finns det hopp för dessa arma stackare. Forskarna har nämligen kommit på hur man med hjälp av fjärrkontroll kan stänga av och koppla på genen. Därmed kan man ha den aktiverad endast när man skall plocka ut de hästar som man förutser kommer att vinna, resten av tiden är den inaktiv.

Okänd gen lurar i vassen

Tyvärr har det visat sig finnas en okänd gen som samverkar med V75-genen och som kontrollerar förmågan att vara lättlurad. Det forskarna har sett är att V75-genen hämmar den lättlurade genen, så att den inte gör något väsen av sig. Men när man stänger av V75-genen, så blommar den lättlurade genen upp och gör personen oerhört mottaglig för olika erbjudanden.

Många av de som inaktiverat V75-genen har därför dragit på sig stora skulder och forskarna söker nu febrilt efter en ny gen som kan tänkas hämma den lättlurade genen.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

and_bada_i_helgen.jpg

Slumpad nyhet

Mycket tyder på att man blir mer produktiv om man vilar efter lunch. Vilar man inte, så sjunker produktiviteten med tiden för att i slutet av arbetsdagen vara nere på noll.

TV-kanalen

Dubbelmördarna

Tisdag 17:30-19:20 Elsa och Stina hämnas på Lisa som har tagit en Barbiedocka utan att fråga först.

Grottfolket

Onsdag 19:40-20:30 I Lavendelgrottan frodas ett litet samhälle där man främst lever på kondenserad fukt och olika mineraler från stenflisor.

Äckel-TV

Torsdag 19:15-20:30 Jordgubbar är gott. Men är det lika gott när man haft dem i näsan? Olika ställen testas.