Sovande kvinna
Idag är konkurrensen om den kompetenta arbetskraften stenhård. Företag får många gånger söka med ljus och lykta efter den kompetens man är ute efter. Oftast hittar man inte det man söker. Istället får man ta det som blir över.

Eftersom den tillgängliga arbetskraften inte är optimal, så ställer företagen ganska hårda tag på de icke-optimala medarbetarna. Man försöker på olika sätt trimma dem så gott det går så att de passar in i det välsmorda maskineriet.

Sömnen skall vara optimal

Den senaste trenden tar ett rejält krafttag om de anställdas privatliv, nämligen sömnen. För företagen är det många gånger kritiskt hur de anställda presterar och om inte sömnen fungerar som den skall, så kommer produktiviteten heller inte att ligga på topp.

Allt fler företag har därför börjat reglera antalet timmar som personalen sover. De flesta stöder sig på den internationella vakenhets-undersökningen som säger att den mest optimala sömnlängden ligger på 7,32 timmar.

Sömnen kontrolleras

Många företag försöker styra detta genom att de som sover 7,32 timmar får en högre lön. Ju mer man avviker från denna tid, desto mer avdrag får man på lönen.

För att mäta hur mycket de anställda sover, så använder sig merparten av företagen av certifierade sömnkontrollanter som åker hem till de anställda på stickprovsbasis och övervakar dem när de sover.

Sömnkontrollanterna är tränade till att kunna skilja mellan äkta och falsk sömn och kan direkt avslöja fuskare. Det händer nämligen att vissa personer försöker ge sken av att sova 7,32 timmar, när de i själva verket kanske bara sover 6,45 timmar.

Får kontrollfråga

Det händer också att en del sover 8,55 timmar och likväl hävdar att det bara var 7,32 timmar. Sömnkontrollanten kan då avgöra om en person sover eller är vaken genom att ställa följande kontrollfråga:

– Sover du?

Om personen svarar "Ja" på denna fråga, så är det ett tecken på att vederbörande sover. Det har nämligen visat sig att det är svårt att ljuga i sömnen och därför är det många som avslöjar sig genom att inte svara alls i tron att kontrollanten skall tro att de inte svarar för att de sover.

Använder nålar

Men det har visat sig vara svårt att överlista sömnkontrollanterna. Vissa av kontrollanterna har till och med varit lite för engagerade, så att de övervakande personerna har fått sin nattsömn störd. För att kontrollera hur övervakarna sköter sig, så övervakas därför kontrollanterna på stickprovsbasis, där en annan kontrollant övervakar sömnkontrollanten.

För att få ett så vattentätt övervakningssystem som möjligt, så övervakas även dessa kontrollanter på stickprovsbasis. Skulle en kontrollant ertappas med att sova på på sin post, så kommer den övervakande kontrollanten att sticka vederbörande med en nål så att denne vaknar.

Värt att notera är att nålarna är miljövänliga, så det är ingen fara att de förstör vår natur när de kasseras efter övervakningspassen.

skldpadda_och_dla.jpg

Slumpad nyhet

Du har säkert någon gång satt igång med att putsa fönster, bara för att upptäcka att det står en oregerligt stor samling buskar precis utanför ett av fönstren. Vi lär dig hantera denna situation som ett proffs.

TV-kanalen

Extreme survival

Lödag 20:00-20:50 En grupp karismatiska individer skickas ut i Sahara-öken en vecka, utan vare sig mat eller dryck. Nu gäller det att samarbeta för att överleva.

Grottfolket

Onsdag 19:40-20:30 I Lavendelgrottan frodas ett litet samhälle där man främst lever på kondenserad fukt och olika mineraler från stenflisor.

Den öppna dörren

Torsdag 23:45-02:30 Serie i sju delar. Lotte och Engla har funnit en dörr som står öppen. Men de vet inte om de vågar gå i genom den. Vart leder den någonstans? Tänk om den slår igen? Och vem är det egentligen som har öppnat dörren...