Det har visat sig finnas ett direkt samband mellan djurägarens kriminella status och djurets moral. Nu presenteras nya rön som direkt styrker den gamla tesen – sådan herre, sådan hund.

– De nya rön som nu kommer på bordet gör det väldigt tydligt vilken inverkan ett kriminellt leverne kan ha på ens lilla hamster, säger djurkriminologen Sören Bult.

Nafsande och buffande

I samtliga familjer där någon var dömd för misshandel, så hade även husdjuren begått motsvarande illgärningar mot andra djur och människor, t.ex otillbörligt nafsande eller buffande.

I de fall där familjen bestod av en eller flera tjuvar, så hade det kommit in minst en anmälan från vänner och bekanta om att t.ex hunden hade snott deras skor.

Flera fall av skadgörelse rapporterades också ofta på besökarnas tillhörigheter, vilket man efter kort utredning kunnat härleda till en katt eller en hamster.

Ingen anmälan har någonsin kommit in mot husdjur i familjer helt utan kriminell koppling.

Pausa sin kriminalitet

Det är alltså av största vikt att man säkerställer att ett husdjur inte kommer i kontakt med kriminella element och detta bör i första hand göras genom att det blir förbjudet att ha husdjur om man är eller tänker bli kriminell.

Är man kriminell och vill skaffa husdjur så bör det räcka med att man upphör med sin kriminella aktivitet under den tid som man tänker ha husdjuret. Det betyder att det är okej att först begå ett antal stölder och sedan under en period vara hederlig hundägare.

När man känner att det är dags att återuppta den kriminella aktiviteten, så är det bara att göra sig av med hunden innan man ger sig ut och stjäl igen.

Drar sig inte för att kalla på polis

– Det är jätteviktigt att alla respekterar den här nya linjen, säger Kent Kennel på BÄH – Branschorganisationen för Ärliga Husdjur.
– Visar det sig att det finns husdjursägare som fortsätter med sin kriminella aktivitet, så drar vi oss inte för att kalla på polis.

Vi har sökt företrädare för KHÄ – Kriminella Husdjursägare, men vi har inte beviljats tillträde till någon av kriminalvårdsanstalterna där dessa vistas för närvarande.