Regeringen strävar efter att familjer skall drivas på mer affärsmässiga grunder. Näringsdepartementet har därför instiftat ett näringsbidrag för familjer som syftar till att få mer ekonomi i det interna vardagslivet.

För att se hur bidraget fungerar i praktiken, så skall vi ta och hälsa på hemma hos familjen Borg. Med hjälp av bidraget så kan de driva två bostäder. Syftet är att stimulera konkurrensen inom familjen och därigenom sporra varandra till bättre prestationer.

Barnen håller ordning på sig själva

I den första bostaden "Residenset", bor pappa Anders och mamma Brita. I den andra bostaden "Annexet", bor sönerna Arne och Björn. Pappa Anders är familjens ekonomiansvarige och mamma Brita är kulturchef med inriktning på sång. Arnes största intresse är simning och Björn ägnar sig helhjärtat åt tennis.

Eftersom barnen bor för sig själva, så får de lära sig att sköta ett hem. Tack vare näringsbidraget, så har de kunnat anställa en hushållerska som sköter markservicen. På så sätt kan de fullt ut ägna sig åt sina intressen. Tack vare konkurrensen dem emellan, så sporras de att hela tiden överträffa varandra och detta har medfört att de numera tillhör den yttersta eliten.

Pappa håller ordning på ekonomin

I Residenset är det pappa Anders som håller i alla slantar. Tack vare näringsbidraget så har han genom taktiska investeringar lyckats bygga upp en stark finansiell bas med goda marginaler. Detta har också möjliggjort att mamma Brita kunnat vara knuten till hemmet och sköta markservicen där. Där kan hon också samtidigt vara verksam med sången, t.ex medan hon diskar eller dammsuger.

Pappa Anders har ofta potentiella investerare hemma på middag och då är det viktigt att mamma Brita som kulturchef kan bjuda på god underhållning, t.ex genom att sjunga en sång. Detta kan hon med fördel göra samtidigt som hon serverar de olika rätterna.

Mamma håller ordning i hemmet

Syftet med dessa tillställningar är att knyta sponsorer till Arne och Björn. Tack vare näringsbidraget har familjen kunnat genomföra massiva marknadsföringskampanjer för sönerna och därigenom bygga upp deras varumärken. Till kampanjerna har man knutit en sångerska som framträder vid de olika evenemangen. Då ser mamma Brita till att det är rent och snyggt i bostaden ifall pappa Anders skulle få med sig några sponsorer hem.

Tack vare näringsbidraget har familjen på senare tid kunnat anställa en kulturchef, så att mamma Brita mer helhjärtat kan fokusera på kärnverksamheten i hemmet. Ju större familjens åtaganden blir, desto viktigare blir det att allt är skinande rent och att maten som serveras är i toppklass.

Familjen Borgs utyttjande av näringsbidraget är ett mönsterexempel på hur man kan få mer ekonomi i det interna vardagslivet och regeringen planerar nu att göra denna modell obligatorisk för alla familjer.

skldpadda_och_dla.jpg

Slumpad nyhet

Moderaterna med Anders Bock i spetsen gör nu en helomvändning i arbetslinjen. Nu skall det inte bara löna sig att jobba, alla skall dessutom få jobba var de vill.

TV-kanalen

Extreme survival

Lödag 20:00-20:50 En grupp karismatiska individer skickas ut i Sahara-öken en vecka, utan vare sig mat eller dryck. Nu gäller det att samarbeta för att överleva.

Nyheter vi minns

Söndag 21:00-21:30 Del 84. Rapport 27 september 1996. Repris

Gubben i lådan

Måndag 18:05-19:20 Tävlingsprogram där deltagarna ligger i lådor. Obs! Endast gubbar får delta. Är du gubbe? Tag chansen NU!