När resurserna kniper och konkurrensen från omvärlden blir alltmer påtaglig, så måste företag och organisationer hitta nya sätt att slimma verksamheten. Det senaste är Extremt Optimerad Bemanning, vilket är ett sätt att utnyttja bemanningen på ett så extremt optimalt sätt som möjligt.

De företag som hunnit längst i denna radikala effektivisering använder sig av Fysisk Optimerad Bemanning, en specialgren inom Extremt Optimerad Bemanning, som går väldigt långt i sin effektivisering. En del skulle till och med gå så långt som att säga att den är lite väl extrem, medan andra menar att den passar väl in i den tidsanda vi nu lever i.

Lokalerna krymper

Fysisk Optimerad Bemanning innebär i grund och botten att man utnyttjar lokalens yta på ett så optimalt sätt som möjligt. Lokalkostnader är en väldigt stor del av företagens och organisationernas utgifter och därför gäller det att utnyttja dem så effektivt som möjligt.

Detta uppnår man i regel genom att endast utnyttja de kroppsdelar som används i själva arbetet. Om ett företag till exempel tillverkar en produkt, där personalens uppgift är att montera ihop vissa delar, så kanske de endast behöver använda sina händer och armar för att genomföra detta.

Personalen arbetar på distans

Genom att man förlägger arbetsstationerna vid ytterväggarna, så behöver inte personalen komma in i lokalen, utan kan via hål i väggen sticka in armarna och utföra monteringen. Det finns också ett hål för huvudet, så att arbetaren skall kunna se vad händerna gör.

Nu är det inte alla som är positiva till den optimala trenden. Skyddsombudet Carl Bildt menar att denna utveckling kan vara skadlig. Han ser flera tecken på att detta inte är hållbart i längden.

– Om det blir för många hål i väggen, så kan hela byggnaden rasa.

Uppåt väggarna

Bildt får stöd av psykologen Fredrik Reinfeldt, som hävdar att anställda som inte får komma in i lokalerna kan börja göra utfall mot väggarna, så att sprickbildning uppstår.

– Sprickorna är så fula att en del anställda gör utfall mot dem.

Reinfeldt menar att utfallen leder till fler sprickor och att det blir en ond cirkel av utfall och sprickor.

– Till slut är hela huset en enda stor spricka.

Arbetarna vill hem

Fackpampen Elvis Presley är kritisk till Reinfeldts utfall.

– Reinfeldt har fått sprickor på hjärnan.

Presley tycker att det är horribelt att de anställda skulle göra utfall mot byggnaden för att de inte får komma in i lokalerna.

– Arbetare vill ju egentligen bara vara hemma och sova, så det är helt orimligt att de skulle försöka ta sig in i lokalerna med våld.

En arbetare som Respelion pratat med är upprörd över Presleys uttalande.

– Vi vill även se på TV när vi är hemma.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

skldpadda_och_dla.jpg

Slumpad nyhet

I en annan värld och med andra förutsättningar lever och bor de underjordiska varelserna, som för länge sedan valde att fly ljuset och bosätta sig på andra sidan marken.

TV-kanalen

Snuten som smet

Lördag 20:00-20:45 En bagare blir trakasserad av en polis och bestämmer sig för att ta lagen i egna händer.

Nyheter vi minns

Söndag 21:00-21:30 Del 84. Rapport 27 september 1996. Repris

Pengar är inte allt

Måndag 05:45-05:50 Nedina skall prova på ett liv utan pengar. Allt hon behöver måste hon skaffa på annat vis. Hon tvingas göra olika tjänster åt folk i utbyte mot mat. Hon provar också på byteshandel med sådant hon hittar i skogen, t.ex gamla kottar.