Har du varit ute och provat lyckan på dansgolvet på sistone? Då kanske du har noterat några nya rörelser som du tidigare inte har stött på. I så fall är det troligt att du har kommit i kontakt med elsamba.

För dig som ännu inte provat på den nya flugan så bygger elsamba på att utövarna utsätts för elektriska stötar, vilket ger den typiska elsamba-rörelsen. Först får du en stöt från vänster, vilket får dig att instinktivt rycka till åt höger.

Då får du istället en stöt från höger, vilket får dig att rycka till åt vänster och så vidare. Man kan också få stötar framifrån och bakifrån, vilket ger motsvarande rörelser.

Först slår det gnistor...

I den sociala varianten av elsamba så kommer stötarna från de andra utövarna. Det fungerar genom att man innan dansen börjat utsätts för ett starkt elektriskt fält, så att man blir full av statisk elektricitet.

Sen när man ger sig ut på dansgolvet och börjar stöta emot de andra deltagarna, så flyger det folk både hit och dit, så att det slår gnistor om det.

...sen börjar problemen

Tyvärr har det visat sig att det finns tendenser till missbruksproblematik. Många deltagare nöjer sig inte med den strömstyrka som arrangörerna tillhandahåller. Istället är det vissa som har med sig egna elaggregat som de låter andra utnyttja mot en viss ersättning.

Och till en början känns allt jättebra. Första laddningen brukar vara gratis, men ganska snart är man urladdad och behöver påfyllning. Men då kostar det helt plötsligt pengar. Och det är inte billigt.

Polisen har noterat en markant ökning av antalet stölder där elsambadanserna arrangeras. Man tror att detta har en direkt koppling till det allt mer tilltagande laddningsmissbruket.

Och så plockar vi fram lite restriktioner

Arrangörerna har därför i allt högre utsträckning börjat arrangera laddningsfria elsambadanser. Det innebär att man får dansa elsamba utan elektriska stötar. För många kommer det som en befrielse eftersom man slipper alla problem som laddandet för med sig.

Vissa går till och med så långt som att de vill förbjuda elsamba. De menar att det räcker med vanlig samba och att det var bättre förr när det inte fanns någon el.

Och visst var det väl bättre på den gamla goda tiden

Och frågan är om de inte har rätt. I en undersökning ställdes följande fråga:

"Dansar du helst samba med eller utan el?"

Alla som fick frågan svarade att de helst dansade samba utan el. Samtliga deltagare i studien var dessutom mellan 85 och 100 år, vilket innebär att de har stor kännedom om hur det är att leva såväl med som utan el.