Tomt klassrum
Det talas ofta om lärartäthet i skolan och att eleverna i allt högre utsträckning får klara sig på egen hand. Parallellt med detta pågår även en annan trend, där lärarna i allt högre utsträckning får klara sig med allt färre elever, eftersom lärarna får allt mer administrativa arbetsuppgifter.

På sikt kommer detta innebära att lärarnas tid med eleverna helt försvinner, samtidigt som eleverna får spendera sin tid någon annanstans. Målet är att ha en skola helt utan elever senast 2026.

När lärarna inte längre behöver ta ansvar för elevernas utveckling, så öppnas stora möjligheter för att äntligen kunna återställa läraryrkets förlorade status till den nivå det en gång hade.

Lärarna fördummas

Lärarna tvingas idag ägna en stor del av sin tid åt att försöka förklara komplicerade sammanhang för elever som inte har rätt förutsättningar. Det leder i regel till att lärarna tvingas sänka sig till elevernas nivå, vilket i slutändan får den oundvikliga konsekvensen att lärarna helt enkelt fördummas.

Enligt Jens Kopparstång på lärarnas förbund, så är det en naturlag som av naturliga skäl är svår att bortse ifrån.

– Umgås du med korkade personer så blir du korkad själv.

Kunde inte skilja vänster från höger

Kopparstång vet vad han pratar om. Under två års tid arbetade han tillsammans med personer som var korkade och redan under första månaden så började han få korkkänning. Efter ett halvår kunde han inte längre skilja vänster från höger.

Till slut visste han inte ens om att han var korkad och därmed skulle han egentligen ha varit bortom all räddning.

Lyckligtvis så blev han sjukskriven efter en kollision i trafiken. Det hände på grund av att han trodde att rött betydde gasen i botten. Olyckan gjorde att han fick en chans att komma bort ifrån korkskallarna på jobbet.

Redan efter en vecka i sjuksängen klarade han av att skilja vänster från höger. Efter ytterligare en vecka kunde han även skilja höger från vänster.

Ger eleverna skulden

Det är denna erfarenhet som fått Jens Kopparstång att driva frågan om en elevlös skola. Han ser en tydlig koppling mellan lärarnas sjunkande status och deras allt mer tilltagande korkskalle.

– Det är elevernas fel alltihop, säger Kopparstång.

Som facklig representant måste han tänka på lärarnas bästa. När sambandet blir så tydligt, så finns det inga alternativ – eleverna måste helt enkelt bort.

Intelligensen kan ta slut

Och det är bråttom. Enligt de senaste mätningarna så sjunker lärarnas IQ allt snabbare. Om IQ-minskningen fortsätter i samma takt så kommer den att passera nollan redan 2024, alltså två år innan eleverna skall ha försvunnit.

Under dessa två år är risken stor att lärarna skulle börja utveckla negativ intelligens. Vad det skulle kunna innebära i praktiken är det ingen som vet, men risken är stor att följderna blir katastrofala.

– Vem vet vad en människa med negativ intelligens kan få för sig, säger Kopparstång.

Gick vilse i hallen

En som kan ha svaret på denna fråga är Kopparstångs mamma, Gördis Kopparstång. Hon fick nämligen ta hand om sin son under de två år som han var korkad.

Hon hävdar att Jens intelligens till stor del var negativ under den tiden. Speciellt minns hon en händelse. Jens befann sig i köket och skulle gå på toaletten. Han lyckades då gå vilse i hallen.

Kork

Detta fick henne att misstänka att det hade blivit något fel med Jens intelligens. Hon skaffade ett intelligenstest och lät Jens genomföra det. Det visade sig då att han saknade intelligens.

Detta skulle då innebära att hans IQ låg på noll. Men sen såg Gördis att man skulle dra bort några poäng om man t.ex hade tagit längre tid på sig en brukligt och då blev följden att Jens IQ landade på -45.

Tänker använda glass

Idag är Jens Kopparstång fullt återställd och han kan helt fokusera på sitt uppdrag. Han kommer att göra allt som står i hans makt för att få bort alla elever från skolan.

Ett av de medel han tänker använda sig av är glass. Genom stora reklamkampanjer skall han sprida ut att det finns gratis glass på andra sidan stan. När alla elever stuckit dit så passar han helt enkelt på att låsa alla dörrar på skolan med hänglås som han köpt för ärliga pengar.

– Sen har vi äntligen en skola helt utan elever, säger Jens Kopparstång med en himmelsk blick som drömskt söker sig bort i fjärran.