Bildkälla: Pixabay Nu tar du lagen i egna händer

Det mesta här i världen är inte bra till något, det bara är. Ny forskning visar att knappt något av det vi gör spelar någon roll. Hade vi t.ex gjort en sak på ett annat sätt, så hade kanske konsekvenserna blivit annorlunda, men huruvida det var bra eller dåligt beror enbart på vad det övergripande målet är.

Det forskarna har kommit fram till är att det övergripande målet varierar från person till person. Det innebär att det som är bra för en individ, kan vara dåligt för en annan. Eftersom bra och dåligt tar ut varandra när de infaller på samma gång, så blir slutresultatet att saker varken är bra eller dåliga, utan de bara är.

Strunta i normer och värderingar

Dessa nya insikter ger stora möjligheter för den enskilda individen att själv välja inriktning i sitt liv. Eftersom det är upp till en själv att avgöra vad som är bra eller dåligt, så innebär det att man inte längre behöver styras av samhällets normer, moral och etiska värderingar.

Bildkälla: Wikimedia Okej att fuska på prov

Du har säkert sedan barnsben fått höra att det är fel att ljuga. Utifrån de nya rönen så spelar det inte någon roll om man talar sanning eller om man drar en vals. Om du lurar din kompis så är det upp till honom eller henne att göra det bästa av situationen. Det är inte ditt ansvar att hålla reda på vad din kompis har för övergripande mål i sitt liv.

Faktum är att det inte är möjligt för dig att veta huruvida kompisen gagnas av att bli lurad i slutändan eller ej. Ditt ansvar är att hålla reda på vad som är bäst för dig i det långa perspektivet, så om du gynnas av att bedra dina vänner — då skall du göra det.

Strunta i lagar och regler

Varje samhälle vilar på vissa grundvalar, där medborgarna förväntas följa vissa principer. Ofta har dessa växt fram i demokratisk anda genom olika former av praxis som med tiden omvandlas till olika lagar och regler. Frågan är vems lagar och regler det egentligen är när det väl kommer till kritan.

De flesta människor kan skilja på ditt och mitt och tycker att det är fel att stjäla. Men när resurserna tryter, så blir det lätt att man gärna ger avkall på dessa principer. Har man inte fått äta på flera dagar så kommer man till slut stjäla mat. Det är ren överlevnadsinstinkt. Äter du inte så dör du.

Foto: Ramanathan Kathiresan Ej fel att stjäla mat när man är hungrig

Lagar och regler har således ingen betydelse. Människor följer dem för att lagarna och reglerna är utformade att vara en spegel av hur folk är som mest. Hade lagarna och reglerna inte funnits så hade samhället sett ut på ungefär samma sätt i alla fall. En del hade stulit, vissa hade varit våldsamma och några hade mördat. Men de allra flesta hade gjort på samma sätt som nu – jobbat en stor del av sin vakna tid som ett stabilt och varaktigt tid att upprätthålla sin försörjning.

Gör vad som faller dig in

Ur ett samhällsperspektiv så spelar det alltså ingen roll vad den enskilda individen gör. Att en person stjäl någonting har ingen som helst betydelse för samhället som helhet. Inte heller att flera gör det. Den stora massan kommer likväl att hålla sig inom acceptabla ramar.

Det är således helt okej att bryta mot lagen om man känner för det. Har du inga pengar och inte har möjlighet att köpa mat, då skall du stjäla. Sätt dig inte och tigg om det känns förnedrande. Ut och gör inbrott på natten istället när ingen ser dig. Huvudsaken är att du har så att du klarar dig.

Inte råd att lämna bilen till verkstaden? Inga problem, ut och stjäl någon annans. Den får ändå ut det på försäkringen. Men det behöver du inte bry dig om, för det är ditt bästa du skall ha för ögonen, inte någon okänd bilägare som du aldrig kommer att träffa.

Bildkälla: Pixabay Se till att du inte behöver skaka galler

Viktigt att tänka på är att det fortfarande gäller att inte åka fast. Även om det enligt de nya rönen nu är rätt att bryta mot lagen, så kommer du likväl att få skaka galler om polisen kommer och tar dig. Och då kan du få du svårt att uppnå det övergripande målet för ditt liv.

Elin WägnerPsykisk redaktörelin.wagner@respelion.se