Mygga
Du sitter på balkongen och njuter av den härliga kvällssommarsolen som med sin ljumma stämma smeker din kind ackompanjerad av ett välsmakande rödvin. Men på menyn till den välbalanserade anrättningen står även en mygga som på eget bevåg serverar sig själv, med ditt blod som förrätt, huvudrätt och efterrätt.

Mycket irriterande naturligtvis och den första impulsen blir givetvis att ta kål på det lilla krypet som i dina obarmhärtiga ögon inte har något existensberättigande om du så skulle få betalt för att stå ut.

Men även om du får stor sympati för ditt förhållningssätt till denna objudna gäst, så är det nog bäst för din egen skull att ändra attityd om du i fortsättningen vill kunna ge sken av att du är en hederlig medborgare i ett rättsamhälle, där lagen kommer främst och bekvämligheten kommer i andra hand.

Passa dig noga

I krypskyddslagen står nämligen att varje medborgare av rättssamhället är skyldig att visa särskild aktsamhet i samverkan med allehanda kryp och den som otillbörligen skadar eller kränker sådana varelser, kan dömas till böter eller fängelse i högst två månader.

Är brottet särskilt allvarligt kan det bli frågan om skyddstillsyn eller tvångssterilisering. Syftet med det sistnämnda är att förhindra spridning av gener som är destruktiva för allehanda kryp i naturen.

Här kan det dessutom bli frågan om så kallad retroaktiv tvångssterilisering, vilket innebär att föräldrarna också döms till sterilisering så att de inte kan få fler avkommor som kränker allehanda kryp.

Även preventiv tvångssterilisering kan tillämpas, vilket innebär att krypkränkarens barn också steriliseras för säkerhets skull. Viktigt i sådana fall är att verkligen klargöra för barnen att de absolut inte har gjort något fel – än.

Kan tvingas bli kompis

Den kanske mest kraftfulla åtgärden som står till buds för äkta krypkränkare är tvångssocialisering, vilket innebär att man tvingas umgås med allehanda kryp i naturen tills man helt enkelt accepterar dem.

Här är det naturligtvis vanligt att den dömde på olika sätt försöker ge sken av att vara kompis med till exempel några myggor, men då finns det lite olika metoder för att avslöja om det är äkta eller falsk vänskap det är fråga om.

Den vanligaste metoden går ut på att man kollar om personen låter myggorna suga sitt blod. Om denne förefaller acceptera myggorna ohämmat får ta för sig bäst de vill, så är det ett tecken på falsk vänskap, eftersom äkta vänner knappast accepterar att man käkar av varandra.

Istället bör vederbörande bjuda dem på någon lämplig måltid som till exempel blodpudding eller blodpalt. Det viktigaste är dock att man följer lagen.