700 år av oförändrade regler luckras nu upp när en ny pjäs gör entré på brädet. Med "Dragaren" skall spelets attraktionskraft öka. 

Från och med 1:a augusti i år, så kommer ett av världens mest kända spel få en ny pjäs. Det rör sig om spelet Schack, som haft samma regler sedan 1300-talet. Beslutet är ett led i EU:s strävan mot harmonisering av olika regelsystem inom alla områden.

Det finns en uppsjö av olika varianter på schack, där de flesta handlar om var pjäserna skall stå och gå.Med den nya pjäsen vill man skapa mer enhetlighet samt driva utvecklingen framåt. EMFS (EU:s Myndighet För Schack) säger bland annat att "man finner det anmärkningsvärt att det i stort sett inte hänt något på 700 år".

Man är framförallt oroad över spelets framtid. Allt fler ungdomar väljer att spela Minecraft framför schack och om denna utveckling fortsätter, så kommer spelet vara utrotat år 2070.

Attrahera andra pjäser

Den nya pjäsen kommer att få namnet "Dragare" med den unika egenskapen att kunna dra till sig andra pjäser. Alla pjäser som nu existerar har förmågan att slå ut andra pjäser, så detta blir något helt nytt, säger Anna Rokad, svensk representant i Nordiska Schackgruppen.

Rokad förklarar att dragaren kommer att dra till sig de pjäser som befinner sig på brädet, så om t.ex en dam befinner sig i dess närhet, så kommer hon att attraheras av dragaren och gärna närma sig denne. Detta kommer göra spelet mindre våldsamt och främja nya konstellationer av pjäser.

Hittills har ju allt gått ut på att slå ut varandra, men nu ser vi en öppning för att pjäserna tillsammans med dragaren kan bygga allianser med varandra istället.

Våldsamt spel

Att spelet kan vara våldsamt vittnar Roger Springare om. Som flerfaldig svensk deltagare i svenska schacktävlingar har han mött dåliga förlorare och motståndare som kastar pjäser när de inte får igenom ett drag.

En gång blev situationen väldigt hotfull, berättar Springare. En deltagare i en större tävling hade svårt att koncentrera sig p.g.a störande ljud. Någon hostade i publiken och till slut rann måttet över, varpå den upprörda deltagaren gick fram till personen som hostade och hotade att "försätta honom i schack matt".

En annan gång var det en annan spelare som var irriterad och reste sig hasigt upp från stolen, vilket fick till följd att bordet stöttes till och pjäserna välte. Det var jättesvårt att komma ihåg var alla pjäserna skulle stå, förtäljer Springare.

Modell av krig

Inte alla är lika förtjusta i den nya förändringen. Stella Thorn, ordförande i Sällskapet Svenska Mästare menar att schack av naturen är ett konfrontativt spel och att upplägget i sig är en regelrätt modell av krig. Att göra så att pjäserna attraheras av varandra istället för att slå ut varandra förstör ju hela spelets idé. Dessutom är schackspelare inte mer våldsamma än soldater i största allmänhet, säger Stella Thorn.

 

skldpadda_och_dla.jpg

Slumpad nyhet

Ett biologiskt förbindelse har upptäckts mellan glädje och sorg. Det visar sig att man inte kan vara glad om man först inte har varit ledsen och vice versa.

TV-kanalen

April april

Fredag 21:45-22:20 I kvällens avsnitt luras fattiga människor att tro att de har ett stort arv att vänta.

Pengar är inte allt

Måndag 05:45-05:50 Nedina skall prova på ett liv utan pengar. Allt hon behöver måste hon skaffa på annat vis. Hon tvingas göra olika tjänster åt folk i utbyte mot mat. Hon provar också på byteshandel med sådant hon hittar i skogen, t.ex gamla kottar.

Gubben i lådan

Måndag 18:05-19:20 Tävlingsprogram där deltagarna ligger i lådor. Obs! Endast gubbar får delta. Är du gubbe? Tag chansen NU!