Först kom datorer som inte hade någon kontakt med omvärlden. Sedan kom nätverken och datorerna fick möjlighet att gå online. Det senaste i den utvecklingen är de så kallade chromebook-datorerna, som naturligtvis också kan vara uppkopplade, men istället saknar möjlighet att köras offline.

Därifrån är steget inte långt till nästa generation: datorer som kan köras offline. Med hjälp av finurliga appar så kan man då utföra grundläggande arbetsuppgifter – utan att vara ansluten till Internet!

LÄS ÄVEN Chrome OS utmanar offline

När den digitala evolutionen fortskrider så kommer det dock bli allt svårare att gå offline. I förlängningen kommer man inte kunna existera om man inte är online.

Sjukt att vara offline

Och då har begreppet spelat ut sin roll. I en värld där alla konstant förutsätts vara online, så blir det inte relevant att tala om det i termer av huruvida man är uppkopplad eller ej.

Att vara offline är då likställt med att vara drabbad av en sjukdom eller dylikt. Tekniken kommer vi knappast att kunna skylla på, eftersom det i regel kommer att vara möjligt att vara uppkopplad hela tiden.

Att ha "dålig täckning" eller "problem med uppkopplingen" skulle vara som att säga att man inte kan ansluta sig till elnätet för tillfället och därför inte kan använda spisen eller kylen.

Stäng inte av

Eftersom all funktionalitet vid det laget har flyttat ut på nätet så konmer det heller inte finnas någon poäng med att kunna gå offline.

Inte nog med det – det kommer heller inte finnas någon poäng med att datorn skall kopplas ifrån eller stängas av över huvud taget.

Vi är redan där när det gäller mobilen. Även om vi inte alltid är uppkopplade, så är det få som stänger av den. Har någon någonsin stängt av sin kyl eller frys? De förutsätts ju stå på hela tiden.

De är visseligen inte online – än. Men i snart 15 års tid har det talats om att de med hjälp av appar, själva skall kunna koppla upp sig till ICA och beställa hem mjölk och popcorn.

Du bör inte dra ur kontakten

Håll ut, snart är vi där när du minst anar det. Du är alltid online i allt du gör. Varje apparat finns på nätet och du kommer åt dem var än du befinner dig. Vare sig du vill eller ej.

Inte heller kommer de gå att stänga av. Visst, man kan alltid dra ur kontakten, men då blir det jobbigt att starta upp igen och man tvingas att göra en massa jobbiga inställningar.

Eller också är man förhindrad att bryta strömmen för då gäller inte garantin. Det kan också finnas säkerhetsmässiga aspekter där det till och med kan vara farligt att bryta strömmen.

Du får inte dra ur kontakten

Säg att du har ett kylskåp, där du stänger av strömmen, vad händer då? Just det – matförgiftning. Staten har inte lust att betala dina sjukhuskostnader för att du inte kan låta bli att bryta strömmen när du har räkor i kylen.

Därför blir det nödvändigt att stifta en lag som förbjuder folk att dra ur kontakten. Straffet blir böter eller fängelse i högst sex månader.

Det är då som det börjar dyka upp apparater med shutdown-funktion. En möjlighet att stänga ned hela systemet och ändå vara ansluten till både el- och datanät.

Det gäller bara att kolla så att shutdown-funktionen är laglig i det land du bor. I regel ligger det i myndigheternas intresse att alla alltid har alla sina apparater på.

Myndigheterna måste ha koll

Om något är avstängt så fungerar inte loggningen och då ger övervakningen missvisande resultat. Eftersom hela det moderna samhället bygger på att statsmakterna har hundraprocentig koll på alla medborgare i varje ögonblick, så kommer i slutändan varje försök till shutdown att betraktas som ett hot mot rikets säkerhet.

Och i en värld som blir allt mer global, så blir detta en angelägenhet över gränserna. Den som får för sig att köra unplugged kommer helt enkelt vara tvungen att flytta till en annan planet.

and_bada_i_helgen.jpg

Slumpad nyhet

Nya bluffakturor är återigen i farten. Denna gång har turen kommit till frisörerna.

TV-kanalen

Pengar är inte allt

Måndag 05:45-05:50 Nedina skall prova på ett liv utan pengar. Allt hon behöver måste hon skaffa på annat vis. Hon tvingas göra olika tjänster åt folk i utbyte mot mat. Hon provar också på byteshandel med sådant hon hittar i skogen, t.ex gamla kottar.

Nyheter vi minns

Söndag 21:00-21:30 Del 84. Rapport 27 september 1996. Repris

Gräsmattornas historia

Måndag 18:00-18:45 I del fem får vi reda på att stråna får olika längd beroende på hur mycket man klipper ned dem.