Tänk dig tillbaka till tiden före 2014 och hur Sverige såg ut då – Hög arbetslöshet, sprängfyllda vårdavdelningar, låga pensioner, sjunkande skolresultat och utbredd segregation.

Det är nu juni 2018 och vi skall titta lite på hur Sverige ser ut idag och framförallt vad som har hänt sedan Ingvar Kamprad tog makten i Sverige genom sin formella statskupp 27 november 2014.

Detta har hänt

Det är dagen efter riksdagsvalet 2014. Valresultatet är klart och ser ut på följande sätt:

  • Vänsterpartiet: 4,2%
  • Socialdemokraterna: 23,2%
  • Miljöpartiet: 8,4%
  • Centerpartiet: 3,8%
  • Folkpartiet: 4,1%
  • Moderaterna: 21,4%
  • Kristdemokraterna: 2,9%
  • Sverigedemokraterna: 25,8%
  • Piratpartiet: 4,7%
  • Övriga partier: 1,5%

Sverigedemokraterna slutar som Sveriges största parti. Inga block eller partigrupperingar kan uppbådas som ger majoritet. Katastrofen är ett faktum – det kommer inte att gå att bilda någon regering.

Det är nu som Ingvar Kamprad träder fram och begär att få prata i enrum med riksdagens talman Per Westerberg. Efter 30 minuter kommer de ut och Westerberg förkunnar att Sverigedemokraterna kommer att bilda regering med stöd av IKEA.

Kort därefter avgår Per Westerberg och flyttar till Schweiz. Jimmy Åkesson blir nu talman för riksdagen och Ingvar Kamprad utropar sig själv till statsminister, trots starka protester från övriga partier.

27:e november kommer ett pressmeddelande om att Sverige har bytt statsskick till diktatur, med Ingvar Kamprad som enväldig diktator.

Sverige idag: Ett land i standardiserad harmoni

Sverige är idag ett land helt utan arbetslöshet. Alla har en inkomst på 37 615 kr/månad, med fri tillgång till sjukvård och friskvård. Som pensionär lever man gott och på samma villkor som de som arbetar, d.v.s 37 615 kr/månad.

Man arbetar i regel 6 timmar om dagen, måndag till torsdag. All verksamhet som kräver andra former av närvaro har förlagts utomlands. Om man t.ex behöver vård på en lördag, så erbjuds man vård i Estland eller Ukraina.

I skolan är det nu endast 15 elever i varje klass och alla får det stöd och hjälp de behöver. Läxor finns inte längre, utan allt skolarbete sker på skoltid. För de elever som av olika orsaker inte klarar av att anpassa sig, så erbjuds undervisning i Estland eller Ukraina.

Kvinnorna tar hand om barnen de första åren med bibehållen lön. För de som vill jobba erbjuds barnomsorg i Estland och Ukraina. De flesta kvinnor i Sverige har nu accepterat att kvinnans plats är i hemmet när barnen är små.

Brott hanteras enligt hänga-gubbe-principen. Första gången man blir dömd, så förlorar man en arm. Nästa gång så förlorar man nästa arm och sedan ett ben och så vidare. Till slut förlorar man livet. I och med att kriminaliteten numera är försumbar, så tycker de flesta att detta är det mest optimala systemet.

Alla invandrare har hänförts till sina ursprungsländer och de flesta i Sverige har nu accepterat att ett mer enhetligt samhälle är det bästa för alla parter. Sverige kommer att arbeta för att sprida sitt koncept till alla andra länder genom konvertering av statsskick från demokrati till diktatur (DDT).

För de svenskar som av olika orsaker inte klarar av att anpassa sig till det svenska systemet, erbjuds medborgarskap i Estland och Ukraina.