Svenskarna lever ett allt stressigare liv. Det skall hinnas med mer och mer på allt kortare tid. Dygnet har bara 24 timmar och för många tenderar denna tid att krympa alltmer.

En undersökning visar att genomsnittet på folks dygn nu är nere på 22,5 timmar, vilket innebär att en stor andel kanske inte ens kommer upp till ett 20-timmars dygn.

– Det är allvarligt, säger Lars-Olof Fikonbulle, kalenderansvarig på Fröken Ur.

Fikonbulle hävdar att ingen vet vad konsekvenserna blir av dessa förlorade timmar. Han målar upp två scenarier:

  1. Timmarna är förbrukade och finns inte mer. Detta skulle i så fall innebära att dagarna, veckorna, månaderna och åren blir kortare på sikt.
  2. Timmarna är borta, men finns någon annanstans. Mycket farligt scenario eftersom ingen vet vad som kan hända om de dyker upp igen.

Det första scenariot blir mycket märkligt. Med 1.5 timmes förlorad tid varje dag, så kommer vi att ha förlorat 23 dagar per år. Det betyder att vart 16:e år försvinner.

Men det ger också en förskjutning av året när varje dag inte riktigt fyller ut hela dygnet. Det innebär att sommaren och vintern kommer att byta plats vart åttonde år.

– Jag tänker inte ta ansvar för en sådan utveckling, men jag kommer definitivt bada i december, säger Lars-Olof Fikonbulle.

En som är mycket kritisk till detta är Sven-Erik Mupp, årstidsansvarig på SMHI.

– Om Fikonbulle inte tar ansvar för denna utveckling så kan han givetvis inte utnyttja den genom att bada i december.

Fikonbulle hänvisar till allemansrätten och hävdar att man får bada när man vill. Mupp å sin sida hänvisar till Fikonbulles doktor som klart och tydligt givit order om att inte bada när han har ätit.

– Julen är Sveriges största mathelg. Badar man när man har ätit, så sjunker man som en sten. Det borde även herr Fikonbulle inse.

Mupp försvarar sig med att doktorn pratade om sig själv. Han är istället mer oroad över det andra scenariet, där timmarna är borta utan att försvinna.

– Vem vet vad det kommer att bli för väder under dessa timmar, påtalar Sven-Erik Mupp bekymrat.

Lars-Olof Fikonbulle menar att Mupp bara försöker smita ifrån sitt uppdrag.

--- SMHI gör prognoser hela tiden, det är ingen skillnad på om dagarna finns eller ej.

Mupp hälsar att herr Fikonbulle som jobbar på fröken ur, borde ha bättre koll på vart tiden tar vägen.

Respelion konstaterar att tiden som denna debatt tagit i anspråk nu har försvunnit ut i tomma intet, eftersom varken fikonbulle eller mupp hade den minsta lilla intention om att komma överens. Och därmed har vi kanske fått en ledtråd till vart de förlorade timmarna egentligen tar vägen.